Szkoła Podstawowa w Wiśniewie z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Dzieci Niczyje  

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Dzieci Niczyje  

 

W ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Wiśniewie przystąpiła do programu „Chronimy Dzieci”, w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych: rodziców, pracowników placówki, opiekunów, poprzez wypracowanie i wdrożenie standardów zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Zbiór czytelnych zasad pozwala tworzyć bardziej bezpieczne i przyjazne środowisko w szkole, przedszkolu czy też w innej placówce działającej na rzecz dzieci. Wszyscy pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących m.in. rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka oraz procedur interweniowania w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie. Przeprowadzone zostały także warsztaty dla rodziców i dla uczniów. Najmłodsi uczestnicy programu rozpoznawali różne rodzaje zagrożeń w kontaktach z dorosłymi, z innymi dziećmi, w realnym świecie oraz w Internecie. Dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, jak dbać o bezpieczeństwo własne w różnych przestrzeniach życia publicznego.

W grupie inicjatywnej związanej z realizacją programu znaleźli się nauczyciele, członkowie Rady Rodziców, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz pracowników administracji i obsługi.

Wdrożone działania zaowocowały przyznaniem Szkole Podstawowej w Wiśniewie certyfikatu „Bezpiecznej i przyjaznej szkoły”.

SP w Wiśniewie


Comments are closed.