Żegnaj Szkoło, witajcie wakacje!!!

Żegnaj Szkoło, witajcie wakacje!!!

Pod tym hasłem, przebiegało uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. W dniu 24 czerwca 2016 roku o godz.8.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 . Uczniowie szóstych klas przygotowali specjalną Akademię, na której oficjalnie żegnali się z murami dobrze znanej sobie „podstawówki”. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała Pani dyrektor Aleksandra Zawadzka-Tymecka, szczerze dziękując wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym. Podsumowywała ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. Na swojej akademii klasa VI…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Wyróżnienie dla Julianny Górniak ze szkoły Podstawowej w Wiśniewie

Wyróżnienie dla Julianny Górniak ze szkoły Podstawowej w Wiśniewie

  Dnia 10 czerwca 2016 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim odbyły się VIII Powiatowe Konfrontacje Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej. Celem imprezy było budzenie zamiłowania do różnych form interpretacji utworów literackich, wyłonienie utalentowanych wykonawców, promocja literatury, wdrażanie wśród uczniów cennych wartości i postaw, integracja młodych artystów i nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjów z powiatu sępoleńskiego. Organizatorem imprezy był Zespół Szkolno- Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim. Szkołę Podstawową w Wiśniewie reprezentowała uczennica klasy…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Wyróżnienie w konkursie wojewódzkim dla Hanny Zalewskiej ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

Wyróżnienie w konkursie wojewódzkim dla Hanny Zalewskiej ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

W tegorocznej edycji konkursu plastycznego pn. ,, Krajobrazy województwa kujawsko- pomorskiego” ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego wzięło udział 560 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego województwa. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej promującej walory przyrodniczo- krajobrazowe Kujaw i Pomorza. Spośród nadesłanych prac 13 zostało wybranych do publikacji kalendarza Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na 2017 rok. Dodatkowo przyznano wyróżnienia 45 uczniom, wśród nich uczennicy klasy VI- Hannie Zalewskiej ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Iwona Zawadzka- Sztandera…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Dzieci Niczyje  

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Dzieci Niczyje  

  W ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Wiśniewie przystąpiła do programu „Chronimy Dzieci”, w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych: rodziców, pracowników placówki, opiekunów, poprzez wypracowanie i wdrożenie standardów zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Zbiór czytelnych zasad pozwala tworzyć bardziej bezpieczne i przyjazne środowisko w szkole, przedszkolu czy też w innej placówce działającej na rzecz dzieci. Wszyscy pracownicy szkoły…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚNIEWIE ODPOWIADA NA APEL POLSKIEGO MISJONARZA Z PAPUI NOWEJ GWINEI

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚNIEWIE ODPOWIADA NA APEL POLSKIEGO MISJONARZA Z PAPUI NOWEJ GWINEI

Ostatnie dni czerwca mijały w Szkole Podstawowej w Wiśniewie na gromadzeniu darów dla mieszkańców parafii Kimbe, w Papui Nowej Gwinei, w której posługę misyjną sprawuje misjonarz Jarosław Wiśniewski, pochodzący z Rypina – człowiek o niezwykle bogatej biografii misyjnej i ogromnej wrażliwości na los człowieka będącego w potrzebie. Na jego apel aktywnie odpowiedziała cała społeczność szkolna: uczniowie i ich rodzice. Pierwsze paczki z darami wysłano na początku lipca. Wszystkim osobom zaangażowanym w niesienie pomocy bardzo dziękuję.   Dyrektor SP w Wiśniewie…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej