Matematyka inaczej w Wiśniewie

Matematyka inaczej w Wiśniewie

W Szkole Podstawowej w Wiśniewie w klasie III od września realizowane są dodatkowe zajęcia matematyczne: „Mały matematyk”. Mają na celu wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, podejmują działania w ramach realizacji różnorodnych zadań, korzystają z różnych źródeł informacji, wykorzystują w pracy technologię informacyjną, dostrzegają matematykę w różnych aspektach życia. Wykonują zadania na podstawie instrukcji, planują i organizują pracę indywidualnie, w parach, grupach. Rozwiązują problemy i poszukują różnych sposobów ich rozwiązania. Dokonują samokontroli i samooceny. Realizacja treści i osiąganie celów odbywa się poprzez matematyczne rozgrywki umysłowe, łamigłówki matematyczne, gry dydaktyczne, gry i zabawy logiczne.

W  ramach Gabinetu Zaginionych Figur uczniowie rozpoznają i nazywają, rysują w powiększeniu i pomniejszeniu, wypełniają większe kształty mniejszymi, odtwarzają wzory z ilustracji, tworzą własne ilustracje i mozaiki geometryczne, obliczają obwody figur geometrycznych. Rozpoznają symetrię w naturze, literach, znakach, przedmiotach, szukają symetrycznych obiektów. Rysują i wycinają przedmioty symetryczne, wskazują regularność w motywach – mandale. Układają różne figury i obrazki z tangramów. Rozwiązują zagadki i rebusy matematyczne. Instytut Magicznych Liczb zapewnił zapisywanie i odczytywanie liczb, liczenie w przód i tył, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb, odczytywanie i zapisywanie liczb rzymskich, rozwiązywanie, układanie i przekształcanie zadań tekstowych. Matematyczne Biuro Detektywistyczne pozwoliło dzieciom mierzyć i zapisywać wyniki pomiaru (długość, szerokość, wysokość, odległość). Ważyć przedmioty i wykonywać obliczenia, wykonywać obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) znaleźć się w sklepie, a odczytywanie i mierzenie temperatury poczuć się meteorologiem. Kalendarz zapewnił obcowanie z dniami tygodnia i nazwami miesięcy, w końcu porządkować chronologicznie daty i wykonywać obliczenia kalendarzowe. Zegar, którym posługują się uczniowie pozwala posługiwać się obliczeniami w systemie 12 i 24 godzinnym. Natomiast Matematyczna enigma zapoczątkowała składanki papierowe na podstawie instrukcji i schematów, krzyżówki i kwadraty magiczne, zagadki matematyczne, gry planszowe, gry komputerowe, szyfry i łamigłówki połączone z kodowaniem, dekodowaniem, ciągami liczbowymi, podziałami.

Korzystanie z metod aktywnych pozwala uczniom zdobywać własne doświadczenia w zakresie podstawowych pojęć i operacji matematycznych. Podstawą organizacji pracy przy realizacji  zajęć jest podmiotowość ucznia oraz jego preferencje i potrzeby.

B.Parys – realizator zajęć
SP w Wiśniewie

wp_20161125_030 wp_20161125_036 wp_20161125_040 wp_20161125_043 wp_20161125_048 wp_20161125_054 wp_20161125_056 wp_20161125_059 wp_20161125_060 wp_20161125_064


Comments are closed.