W Wiśniewie o prawach dziecka.

W Wiśniewie o prawach dziecka.

20 listopada obchodziliśmy w Polsce Dzień Praw Dziecka, w tym dniu przypada rocznica uchwalenia bardzo ważnego dokumentu stanowiącego o prawach dziecka na całym świecie – Konwencji o prawach dziecka.

Wzorem poprzednich lat wszyscy uczniowie zaangażowali się w działania przygotowane przez wychowawców klas.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych obejrzały film UNICEF „Dzień Praw Dziecka 2017” oraz piosenki o prawach dziecka w wykonaniu Małej Orkiestry Dni Naszych. Zapoznały się z najważniejszymi swoimi prawami dzięki ciekawym prezentacjom multimedialnym oraz książeczce „Twoje prawa”. Uczniowie klas młodszych wzięli udział w pogadance na temat praw dziecka i ucznia. Wykonali prace plastyczne ilustrujące najważniejsze według nich prawa dziecka, do których zaliczyli: prawo do zabawy, nauki, opieki medycznej oraz miłości rodzicielskiej.

W klasach starszych, w ramach godzin wychowawczych, dyskutowali na temat Konwencji Praw Dziecka.

Podsumowaniem szkolnej dyskusji o tak ważnych prawach są klasowe galerie uczniów.

Na zajęciach świetlicowych uczniowie obejrzeli filmy o prawach dziecka, a następnie wykonali prace plastyczne na temat „Mam prawo do …”

Wychowawcy klas
SP w Wiśniewie

 

 


Comments are closed.