Ogromne zainteresowanie zajęciami z piłki nożnej – „Junior Plus” w Wiśniewie

Ogromne zainteresowanie zajęciami z piłki nożnej – „Junior Plus” w Wiśniewie

Już drugi rok w Szkole Podstawowej w Wiśniewie funkcjonuje szkółka piłkarska dla najmłodszych. Zajęcia skierowane dla uczniów klas 0 – III cieszą się ogromną popularnością. W związku z dużą ilością chętnych, uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy – chłopców oraz dziewcząt. Systematycznie w treningach bierze udział kilkunastu uczniów w każdej z grup! Zajęcia dla obu grup odbywają się dwa razy w tygodniu. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach, oprócz podnoszenia swoich umiejętności piłkarskich, usprawniają swoje ciało ogólnorozwojowo. Treningi prowadzone są zgodnie z „Narodowym Modelem Gry” przez trenera z licencją UEFA C – Bartoszem Burkiewiczem. Zachęcamy kolejnych uczniów do wzięcia udziału w zajęciach!

Bartosz Burkiewicz
SP w Wiśniewie


Comments are closed.