Uczniowie z Wiśniewy świętują…

Uczniowie z Wiśniewy świętują…

3 maja to dla każdego Polaka ważna data.
227 lat temu w tym dniu uchwalono drugą po amerykańskiej i pierwszą w Europie konstytucję, która w radykalny sposób regulowała funkcjonowanie państwa oraz zmieniała codzienność jego obywateli. 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił
w Warszawie ustawę regulującą ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Konstytucję. Dokument wprowadzał szereg istotnych zmian, bardzo szybko został jednak obalony.
Konstytucja wprowadzała istotne zmiany w funkcjonowaniu Rzeczypospolitej: ustanowiła trójpodział władzy, zniosła liberum veto oraz wolną elekcję i zapewniała chłopom ochronę ze strony państwa. Dokument potwierdził, że katolicyzm jest religią dominującą w kraju, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności państwa, powoływała do utworzenia stałą armię.
Dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja odbył się w dniu 27.04.2018r. w Szkole Podstawowej
w Wiśniewie uroczysty apel. Uczniowie klasy IV pod kierunkiem p. Hanny Wojtalewicz przybliżyli najważniejsze fakty z tego okresu.
Akademia z okazji tego święta była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

nauczyciel historii Hanna Wojtalewicz
SP w Wiśniewie

 


Comments are closed.