Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie biją rekord w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie biją rekord w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”.

Dnia 14 maja 2019 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie” organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja ABCXXXI Cała Polska czyta dzieciom oraz Lubuski Kurator Oświaty.

Udział w akcji wzięli wszyscy uczniowie szkoły, obecni tego dnia, tj.  uczniowie z klas I – VIII oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego. Młodzież zebrała się na jednej przerwie na sali gimnastycznej, gdzie swój wolny czas przeznaczyli na spotkanie z książką. Kolejna przerwę międzylekcyjną uczniowie poszczególnych klas spędzili na czytaniu w wybranym przez siebie miejscu. Najmłodszym dzieciom z oddziału przedszkolnego stworzono tzw. „Strefę czytania”, gdzie wysłuchały utwory czytane przez nauczyciela.

Celem akcji była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; integracja środowiska lokalnego; pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Mamy nadzieję, że przeprowadzona akcja będzie zachętą dla młodzieży do częstszego spędzania wolnego czasu z ciekawą książką.

Bibliotekarz: Krystyna Kałaczyńska
SP w Wiśniewie


Comments are closed.