Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy w Wiśniewie.

Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy w Wiśniewie.

Dnia 28 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Wiśniewie miały miejsce warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poprowadził je w dwóch grupach wiekowych pan Sławomir Tumanik. W trakcie spotkania prowadzący przypomniał zasady udzielania pierwszej pomocy. Wyjaśnił uczniom, czym jest rana, jakie czynniki ją powodują oraz jakie są rodzaje ran. Uczniowie zaznajomili się z wieloetapowym procesem opatrywania ran. Zrozumieli, że sposób postępowania z raną zależy od wielu czynników, z których najważniejszy to rodzaj rany. Poznali różne rodzaje opatrunków i zakresy ich wykorzystania. W części praktycznej spotkania nabywali umiejętności zakładania opatrunków.

 

                                                                                                                Iwona Zawadzka- Sztandera
SP w Wiśniewie


Comments are closed.