Uczniowie z Wiśniewy w II Diecezjalnym Konkursie Liturgicznym Liturgia Benedicta Liturgia źródłem wiary. W 20. rocznicę deklaracji „Dominus Iesus”.

Uczniowie z Wiśniewy w II Diecezjalnym Konkursie Liturgicznym Liturgia Benedicta Liturgia źródłem wiary. W 20. rocznicę deklaracji „Dominus Iesus”.

Głównym organizatorem konkursu jest Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło – Życie Diecezji Bydgoskiej we współpracy z Wydziałem Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej oraz Centrum Studiów Ratzingera. Głównym jego celem jest doskonalenie formacji liturgicznej wśród młodzieży Diecezji Bydgoskiej, wzbudzenie zainteresowania teologią liturgii oraz propagowanie dorobku myśli Josepha kard. Ratzingera/Benedykta XVI w dziedzinie teologii liturgii.

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap (szkolny) polegał na udzieleniu odpowiedzi testowych (otwartych i zamkniętych) i przeprowadzony został w szkole w dniu 3 grudnia 2019 r., o godz. 10:00 (wtorek). Do II etapu przeszły osoby, które uzyskały nie mniej jak 50% możliwych do uzyskania punktów konkursowych. Drugi etap (diecezjalny) polegać będzie również na udzieleniu odpowiedzi testowych (otwartych i zamkniętych). Przeprowadzony zostanie w Auli Collegium Catholicum Bydgostiense – Zespołu Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy, dnia 11 lutego 2020 r. (wtorek). Reprezentantami Szkoły Podstawowej w Wiśniewie były następujące osoby: Wiktoria Czeszewska, Oliwia Figat oraz Julianna Górniak z klasy VIII. Uczennice uzyskały bardzo dobre wyniki, dzięki czemu będą reprezentować naszą szkołę na etapie diecezjalnym, do którego z naszego województwa dostało się 53 uczniów, w tym również ze szkół średnich. Na dalszym etapie konkurs wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody główne, w tym za I miejsce – wyjazd na pielgrzymkę do Rzymu.

                                                                 Irena Tatarewicz
SP w Wiśniewie


Comments are closed.