Uczniowie z Wiśniewy laureatami jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”

Uczniowie z Wiśniewy laureatami jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”

Dnia 13 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbyło się uroczyste podsumowanie jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”. Wręczono dyplomy laureatom oraz wszystkim uczestnikom tej edycji konkursu, która miała miejsce w listopadzie. Uczniowie klasy III przystąpili do konkursu z matematyki oraz zintegrowanych sprawności.

Konkurs przedmiotowy z matematyki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I – VIII. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów, zachęcenie ich do rozwijania pasji matematycznych, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwijania nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić młode talenty w tej dziedzinie. Ciekawe zadania i łamigłówki konkursowe dostosowane są do norm programowych poszczególnych klas podstawowych. Olimpiada matematyczna dla szkół podstawowych ma formę testu z zadaniami otwartymi
i zamkniętymi, w których jest jedna lub kilka prawidłowych odpowiedzi.

Z kolei celem ogólnopolskiego testu zintegrowanych sprawności jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych uczniów klas I-III. Konkurs przeprowadzany jest w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. W zadaniach zamkniętych jedna, dwie lub wiele odpowiedzi może być poprawnych. Testy o różnym stopniu trudności dostosowane są do norm programowych klas I-III szkoły podstawowej.

Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. Za zajęcie:

  • miejsca od I do III – dyplom laureata + nagroda książkowa,
  • miejsca od IV do X – dyplom laureata,
  • miejsca od XI – dyplom uczestnictwa.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

  1. Zofia Szmul- Lemańska- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy III (II miejsce),
  2. Kornelia Woźniak– laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy III (VII miejsce),
  3. Mikołaj Kubicki– laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy III (VII miejsce),
  4. Jan Łucyszyn- laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy III (IX miejsce),
  5. Przemysław Tymecki- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy III (X miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy III (X miejsce).

W kategorii klas III do konkursu z matematyki w sesji jesiennej przystąpiło 2782 uczniów w Polsce, natomiast z zakresu zintegrowanych sprawności 3991.

Pozostali uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

MATEMATYKA

Klasa III: Szymon Barabas, Oliwier Krzanik, Oskar Woliński, Kornelia Woźniak

ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI

Klasa III: Mikołaj Kubicki, Oliwier Krzanik, Katarzyna Kuszyńska, Nadia Czajka

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursach przedmiotowych. Gratulujemy laureatom i zachęcamy do udziału w sesji wiosennej!

 

                                                                                                              Iwona Zawadzka- Sztandera

                                                                                                                         SP Wiśniewa


Comments are closed.