Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dnia 6 marca 2020r. w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbył się apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcony jest polskim żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia z lat 1944 – 1963. W czasie apelu uczniowie zostali zapoznani
z historią i losami żołnierzy, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego żołnierzy tych nazywamy żołnierzami wyklętymi albo żołnierzami niezłomnymi. Za pomocą prezentacji multimedialnej oraz filmów przedstawiono zakres represji stosowanej na ludności cywilnej, żołnierzach podziemia i duchowieństwie przez m.in. sowieckie oddziały NKWD.

Na szkolnym korytarzu pojawiła się także okazjonalna gazetka, upamiętniająca bohaterów, którzy tworzyli polskie, powojenne podziemie niepodległościowe.

Hanna Wojtalewicz
nauczyciel historii SP w Wiśniewie


Comments are closed.