Informacja !

Informacja !

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informujemy, że od 12 do 25 marca funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. 12 i 13 marca to dni, w których odbywać się będą jedynie działania opiekuńcze (dotyczy rodziców, którzy nie mogą w tych dniach zapewnić swoi dzieciom opieki). Od 16 do 25 marca szkoła będzie zamknięta. Bieżące informacje przekazywane będą na e-dzienniku.


Comments are closed.