Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim w okresie stanu epidemii

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim w okresie stanu epidemii

Starając się zapewnić wsparcie poradni i uwzględniając bezpieczeństwo klientów w okresie stanu epidemii oferujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  1. Dla rodziców:
  • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

– prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,                                                                                   – trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,                           – wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
– trudności edukacyjnych i trudności wychowawczych,

  • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,
  • konsultacje zaburzeń integracji sensorycznej,
  • konsultacje logopedyczne,
  • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii wwrd niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.
 1. Dla uczniów:

→ poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

  • dbania o zdrowie psychiczne,
  • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
  • radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
  • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
  • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
  • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych,
  • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
  • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną.
 1. Dla nauczycieli:

→ poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

  • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
  • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
  • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
  • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
  • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
  • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej,
  • W zmienionej formule kontynuujemy również  konsultacje z zakresu poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, które wcześniej odbywały się na terenie szkół i przedszkoli.

Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku: 8.00-16.00 oraz w piątki 8.00-14.00.

Specjaliści  poradni są dostępni pod numerami telefonu: 52 388 21 47 oraz 661 873 186.

Istnieje możliwość wysłania zgłoszenia, jeżeli jest kompletne (w zależności od celu badania) na adres email: ppp_sepolno@vp.pl, druki do pobrania na stronie www.poradnia-sepolno.pl  (zakładka: wzory druków).

 

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji wsparcia

Zespól Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Sępólnie Krajeńskim

 

 


Comments are closed.