PLATFORMY WYKORZYSTYWANE W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

PLATFORMY WYKORZYSTYWANE W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

EDUMASTER.PL :

  • Na edumaster.pl znajdziecie Państwo różnorodne materiały edukacyjne dla klas IV-VI szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. Nasze materiały dostępne są tylko online. Przeznaczone zarówno dla nauczycieli i uczniów pomogą w przygotowaniach do egzaminów kończących poszczególne etapy nauczania, jak i w trakcie całego procesu kształcenia. Wszystkie materiały są zgodne z podstawami programowymi danych przedmiotów dla każdego poziomu nauczania oraz z wytycznymi CKE dotyczącymi poszczególnych egzaminów.

EDUELO:

  • Eduelo to nowoczesne narzędzie edukacyjne, zaprojektowane tak, aby nauka była wciągającą grą, polegającą na pokonywaniu wyzwań i zdobywaniu nagród. Motywujemy do systematycznych ćwiczeń i sprawiamy, że dzieci angażują się w nie i aktywnie rozwijają swoje umiejętności. Eduelo to nauka taka, jakiej oczekuje pokolenie „zawsze online”.E-PODRĘCZNIKI:
  • To bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne. Zapraszamy do korzystania z udostępnionych e-materiałów dydaktycznych w języku angielskim do kształcenia ogólnego do 10 przedmiotów tj. języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, przyrody, geografii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki.

Comments are closed.