Aplikacja TWÓJ PARASOL dla ofiar przemocy w rodzinie.

Aplikacja TWÓJ PARASOL dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiśniewie przekazuje informację Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim dot. mobilnej aplikacji „Twój Parasol” dla osób doświadczonych przemocą w rodzinie. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim Izabela Fröhlke informacje o mobilnej aplikacji „Twój Parasol”, która adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Po dwukrotnym kliknięciu w obrazek można przejść do ukrytej części aplikacji.
Korzystając z tego rozwiązania osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskać wsparcie i niezbędne informacje.
Aplikacja umożliwia również dyskretne przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.
Szczegółowe informacje o działaniu aplikacji „Twój Parasol” dostępne są w poniższym linku:

Twój Parasol – aplikacja mobilna


Informacja z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2020r.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 12 77, fax +48 22 661 12 76
www.gov.pl /rodzina, e-mail: sekretariat.dps@mrpips.gov.pl

informuję, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/ ).

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

Mając na względzie powyższe zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o ewentualnej możliwości korzystania z przedmiotowej aplikacji przez osoby doznające przemocy w rodzinie do wiadomości Zespołów Interdyscyplinarnych


Comments are closed.