INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią covid 19 zakończenie roku  szkolnego odbędzie się z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa wynikających z reżimu sanitarnego, na placu apelowym przy placu zabaw lub w przypadku niepogody – na sali gimnastycznej.

Zapraszamy, z uwzględnieniem poniższego harmonogramu:

– klasa III:       8.00 – 8.20

– klasy I i II:    8.30 – 8.50

– oddział przedszkolny:          9.00 – 9.20

– klasa V:        9.30 – 9.50

– klasa VI:       10.00 – 10.20

– klasa VII:     10.30 – 10.50

– klasa VIII:    11.00 – 11.20

Dowóz i odwóz uczniów organizują rodzice. W przypadku niemożności odbioru świadectwa, prosimy o  ustalenie innego terminu – tel. 666020612

Przypominamy, że:

* na terenie szkoły może przebywać tylko uczeń zdrowy,

* w drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny,

* uczniowie wchodzą/wychodzą do/ze szkoły wejściem głównym, uwzględniając zasadę społecznego dystansu 1,5 m. pomiędzy osobami,

* przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwskazania do stosowania środków dezynfekujących natychmiast myją ponownie ręce mydłem w toalecie,

* udają się na wydzielone miejsce, zgodnie z poleceniem nauczyciela lub pracownika szkoły,

* podczas pobytu w szkole uczniowie zachowują społeczny dystans, unikają dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania,

* udział ucznia w zakończeniu roku szkolnego jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury.

 

Dyrektor oraz Nauczyciele

Szkoły Podstawowej w Wiśniewie


Comments are closed.