Drukarki HP Neverstop Laser dla Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

Drukarki HP Neverstop Laser dla Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie skorzystała z możliwości doposażenia placówki poprzez uczestnictwo w niecodziennej inicjatywnie HP i Fundacji Polsat dla edukacji – „Drukuj z uśmiechem”.

Firma HPInc od wielu lat angażuje się w wyrównywanie szans edukacyjnych i zdecydowała się doposażyć najbardziej potrzebujące placówki, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka oraz rodziny zastępcze w podstawowe narzędzia niezbędne w nowoczesnym nauczaniu. Wspólnie z Fundacją Polsat producent przekaże 3000 nowych drukarek HP Neverstop Laser o łącznej wartości ok. 2,6 mln zł.

Aż osiem z tych drukarek już trafiło do Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Trafią one do klas i będą wykorzystywane w procesie nauczania. Serdecznie dziękujemy organizatorom akcji „Drukuj z uśmiechem” za wsparcie naszej placówki!

Aleksandra Tymecka


Comments are closed.