INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią covid 19 rozpoczęcie roku  szkolnego
w dniu 1.09.2020 r odbędzie się z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa wynikających
z reżimu sanitarnego, na sali gimnastycznej.

Zapraszamy, z uwzględnieniem poniższego harmonogramu:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I, II, III, IV na sali gimnastycznej o godz. 8.00. W dalszej kolejności przewiduje się spotkanie informacyjne
  z wychowawcami w poszczególnych klasach (plany zajęć, podręczniki, ćwiczenia, składka ubezpieczeniowa, informacje o zapisach na zajęcia świetlicowe, obiady itp.). Dopuszcza się możliwość pobytu na sali gimnastycznej jednego z rodziców dzieci przedszkolnych i klasy pierwszej.
 2. Spotkanie uczniów klas VI, VII, VIII z wychowawcami klas: 8.00 – 8.45 (plany zajęć, podręczniki, ćwiczenia, składka ubezpieczeniowa, informacje o zapisach na obiady itp.)
  W dalszej kolejności rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem dyrektora szkoły na sali gimnastycznej.
 3. Odwóz uczniów ze szkoły: 9.00 transportem gminnym.

Autobus nr 1 (Kawle- Wiśniewa- Sępólno)

Autobus nr 2 (Iłowo- Radońsk- Wiśniewka- Sępólno)

 

 1. Poranne dowozy uczniów do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego przedstawiają się następująco:

Dowóz

Pojazd: Autobus  48 os.

 Lp. Przystanek                                           Godziny
1. Sępólno SP nr 3 06:55
2. Sępólno SP nr 1 07:00
3. Wiśniewka 07:05
4. SP Wiśniewa 07:10
5. Kawle 07:15
6.  SP Wiśniewa 07:20

 

8. Iłowo 07:35
9. Radońsk 07:40
10. SP Lutowo 07:45
12. SP Wiśniewa 07:50

Pojazd: Autobus 43 os.

6. Wiśniewka wieś 07:35
7. SP Wiśniewa 07:40

Rozwóz

 1. 09:30

 Powyższy harmonogram może ulec zmianie!

Przypominamy, że:

* do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;

* uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;

* opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);

* uczniowie wchodzą/wychodzą do/ze szkoły, uwzględniając zasadę społecznego dystansu 1,5 m. pomiędzy osobami;

* przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwskazania do stosowania środków dezynfekujących natychmiast myją ponownie ręce mydłem w toalecie;

* udają się na wydzielone miejsce, zgodnie z poleceniem nauczyciela lub pracownika szkoły;

* podczas pobytu w szkole uczniowie zachowują społeczny dystans, unikają dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

* udział ucznia w rozpoczęciu roku szkolnego jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury.

 

Dyrektor oraz Nauczyciele

Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

 


Comments are closed.