Noc Trapera z językiem angielskim w Wiśniewie.

Noc Trapera z językiem angielskim w Wiśniewie.

Niedawno w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbyły się dwudniowe warsztaty językowe w ramach tradycyjnej Nocy Trapera. Warsztaty, z uwzględnieniem wszystkich warunków sanitarnych wynikających z pandemii, zostały zorganizowane dla wybranych uczniów klasy siódmej i ósmej, którzy biorą udział w projekcie unijnym pt. „Kompetencje kluczem do przyszłości”. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego dla uczniów zdolnych klas starszych szkoły podstawowej kończą się egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym stopnień opanowania poziomu języka. Uczniowie wraz z realizatorem  projektu zebrali się przed…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej