Noc Trapera z językiem angielskim w Wiśniewie.

Noc Trapera z językiem angielskim w Wiśniewie.

Niedawno w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbyły się dwudniowe warsztaty językowe w ramach tradycyjnej Nocy Trapera. Warsztaty, z uwzględnieniem wszystkich warunków sanitarnych wynikających z pandemii, zostały zorganizowane dla wybranych uczniów klasy siódmej i ósmej, którzy biorą udział w projekcie unijnym pt. „Kompetencje kluczem do przyszłości”. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego dla uczniów zdolnych klas starszych szkoły podstawowej kończą się egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym stopnień opanowania poziomu języka.

Uczniowie wraz z realizatorem  projektu zebrali się przed szkołą o godzinie 17.00, a następnie przygotowali pomieszczenie noclegowe. O godzinie 17.15 rozpoczęła się pierwsza część warsztatów

W trakcie półtoragodzinnych zajęć rozwiązywaliśmy i analizowaliśmy zadania z testu ósmoklasisty. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z testem, w którym znalazły się zadania również  przydatne jako przygotowanie do egzaminu kończącego projekt. Około godz. 19.00, w czasie przerwy, zjedliśmy naszą kolację, której głównym menu była pizza. Po posiłku odbyła się dalsza część warsztatów. Do godziny 21.00 uczniowie realizowali zagadnienia gramatyczne – „First and second conditional” oraz ćwiczenia utrwalające z książki i zeszytu ćwiczeń „Beyond”. Tuż przed ciszą nocną uczestnicy warsztatów zabawili się w grę „Town & Mafia”, również w języku angielskim.

Nazajutrz, tuż po śniadaniu, od godziny 8.00 wszyscy ochoczo i z właściwym poziomem motywacji przystąpili do rozwiązywania testów utrwalających zagadnienia z j. angielskiego w zakresie pisania, słuchania i czytania ze zrozumieniem. Po zasłużonej przerwie, w trakcie kolejnej części warsztatów, oprócz ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, tłumaczyliśmy wybrane artykuły z gazet angielskich. Ostatnie pół godziny poświeciliśmy  grze w j. angielskim – „Magic The Gathering”, która okazała się dla uczniów nie lada wyzwaniem. Po przerwie na drugie śniadanie skorzystaliśmy  z pracowni komputerowej, gdzie uczniowie mogli ćwiczyć swoje umiejętności trochę bardziej kreatywnie – na platformie edukacyjnej tworzyli swoje własne zadania dla całej grupy.

Ze względu na piękną pogodę ostatnia część  zajęć poświęcona ćwiczeniom leksykalnym, bogacącym słownictwo, została przeprowadzona na świeżym powietrzu. Noce Trapera z j. angielskim zostaną powtórzone w październiku oraz listopadzie, oczywiście jeżeli zdrowie nam wszystkim dopisze😊

 

Sylwia Szczubiał

realizator warsztatów z języka angielskiego

SP w Wiśniewie


Comments are closed.