KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWY POWIATOWY               

INSPEKTOR SANITARNY                             

W  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
89 – 400 Sępólno Krajeńskie,  ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230 e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
fax (52)3881231  www.pssesepolnokrajenskie.pl

              Sępólno Kraj., 25.10.2020

 

KOMUNIKAT

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z możliwością rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 w placówce:
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

– klasa 7

– klasa 8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.

obejmuje nadzorem epidemiologicznym uczniów w.w. klas oraz nauczycieli i pracowników szkoły – którzy nie zostali objęci kwarantanną.

Nadzór epidemiologiczny polega na ograniczeniu do minimum kontaktów międzyludzkich i przemieszczania się, rygorystycznego przestrzeganiu zasad higieny, monitorowaniu stanu zdrowia.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia (np. gorączka, kaszel, duszności, osłabienie, bóle mięśniowo-stawowe, utrata węchu lub smaku) należy telefonicznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz  powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego numer telefonu:

523881230 – codziennie w godz. 7:00 – 16:00
sobota i niedziela     7:00 -14:00

 

 

 

Państwowy Powiatowy                                                                    Inspektor Sanitarny

w Sępólnie Kraj.                                                                        Elżbieta Estkowska

 


Comments are closed.