Certyfikacyjny egzamin zewnętrzny z języka angielskiego w Wiśniewie.

Certyfikacyjny egzamin zewnętrzny z języka angielskiego w Wiśniewie.

Końcówka roku 2020 w Szkole Podstawowej w Wiśniewie wiązała się także z zakończeniem zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów zdolnych w ramach projektu unijnego „Kompetencje kluczem do przyszłości”. 120-godzinny, intensywny program zajęć realizowany był w systemie stacjonarnym i zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams.

18.12.2020 o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej w Wiśniewie został przeprowadzony  z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych egzamin w trybie stacjonarnym. Z tej okazji naszą szkołę odwiedził zewnętrzny egzaminator.

Test pisało ośmioro uczniów klas VII i VIII, dla których zdanie egzaminu będzie oznaczało uzyskanie certyfikatu językowego TGLS na poziomie A2. Pułapem zdawalności z danego poziomu jest osiągnięcie 60% z 4 części egzaminu. Wszystkie jego części kładą nacisk na praktyczną umiejętność komunikacji w języku obcym. Egzamin testował: rozumienie ze słuchu (czas trwania: 15 minut), rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej (czas trwania: 15 minut), komunikację pisemną (czas trwania: 15 minut), komunikację ustną (czas trwania ok. 10 minut). Rozwiązując test, uczniowie udzieli odpowiedzi na dwa zadania  z zakresu rozumienia ze słuchu, do których  było około 10 pytań, trzy zadnia z rozumienia tekstu pisanego oraz wykonali dwa zadania w obrębie redagowania własnych wypowiedzi w j. angielskim (wiadomości sms i mail na wskazany temat).  Bardzo pouczającym i pozytywnym przeżyciem była część ustna. Dla niektórych uczniów udział w egzaminie okazał się niezwykle stresujący, ale na pewno warty „przeżycia”. Wyniki poznamy po feriach.

 

                                                                                                                      Sylwia Szczubiał

                                                                                                        nauczyciel języka angielskiego

realizator zajęć projektowych


Comments are closed.