Warsztaty przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

Warsztaty przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

Dnia 18 lutego br. odbyły się warsztaty przyrodnicze dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Wiśniewie nt. ,,Ślady i tropy”, które poprowadziła pani Monika Ewert – pracownik Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały ciekawych opowieści o wybranych zwierzętach leśnych: bobrach, lisach, wiewiórkach, zającach, sarnach , dzikach. Poznały różnicę między śladami a tropami zwierząt. Nauczyły się rozpoznawać zwierzęce tropy w oparciu o ich charakterystyczne cechy. Uzyskały wiele ciekawych informacji o norach, gniazdach, legowiskach zwierząt. Miały okazję zobaczyć tematyczną prezentację multimedialną, rekwizyty- poroże daniela oraz ,,zwierzęce maskotki”.

Pani Monika przekazała dzieciom broszury dydaktyczne ,,Ślady i tropy zwierząt leśnych” Hanny Będkowskiej, zakładki do książki ,,Ptaki gniazdujące w budynkach” oraz ołówki. Bardzo dziękujemy za interesującą lekcję i czekamy na następne!

 

                        Iwona Zawadzka- Sztandera
SP w Wiśniewie


Comments are closed.