Projekt edukacyjny pt. „Dumni z Polski” w Wiśniewie.

Projekt edukacyjny pt. „Dumni z Polski” w Wiśniewie.

W ramach projektu pt. „Dumni z Polski” uczniowie klasy VII I VIII Szkoły Podstawowej w Wiśniewie wzięli udział  w programie edukacyjnym, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia przeprowadzone były w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Podczas zajęć prowadzący promowali nowoczesny patriotyzm oraz postawy proobywatelskie, rozmawiali z młodzieżą
o empatii, planowaniu kariery, a także zachęcali do podejmowania działań pro bono.

Ponadto celem przewodnim tego projektu edukacyjnego jest budowanie w młodych obywatelach szacunku do wartości takich jak: równość, tolerancja czy troska o dobro wspólne.

nauczyciel historii w SP w Wiśniewie

Hanna Wojtalewicz


Comments are closed.