Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśniewie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśniewie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśniewie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik”, który odbywał się od 2007 roku z inicjatywy dr Dagmary Sokołowskiej, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest objęty Honorowym Patronatem przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spośród 5729 uczniów klas trzecich
i 1536 uczniów klas czwartych z całej Polski, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie, wyłoniono laureatów i przyznano wyróżnienia.

W naszej szkole nagrodzono:

– nagroda (II miejsce) – Zuzannę Barabas z klasa III

– wyróżnienie – Sandrę Chorodyńską z klasy III

– wyróżnienie – Kornelię Woźniak z klasy IV

Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze, ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Ponadto, doświadczenia przeprowadzane pozwalają na wzbudzenie ciekawości i kreatywności dzieci. Uczą dyscypliny, cierpliwości
i odpowiedzialności. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Bernadeta Parys
SP w Wiśniewie


Comments are closed.