Certyfikaty z j. angielskiego dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

Certyfikaty z j. angielskiego dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

Pamiętamy jak grudniu, dokładnie 18.12. 20, w Szkole Podstawowej w Wiśniewie  odbył się egzamin zewnętrzny, kończący zajęcia rozwijające z j. angielskiego dla uczniów zdolnych, realizowane w ramach projektu  „ Kompetencje kluczem do przyszłości”.

W ubiegły piątek ośmioro uczniów klas VII – VIII  odebrało z rąk Pani Dyrektor Aleksandry Zawadzkiej – Tymeckiej  certyfikaty TGLS SMART of English Certificate Global Level:A2, które uczniowie otrzymali w wyniku przeprowadzonego egzaminu. Wyniki były dobre i bardzo dobre w granicach od 75% – do ponad 90%.

Najwyższy wynik otrzymał Oliver Myszkowski z klasy VII, który uzyskał wynik ogólny 93%.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W przyszłym roku szkolnym będziemy przygotowywać się do zdobycia certyfikatów na poziomie B1- B2.

 

Sylwia Stawiak
nauczyciel j. angielskiego
SP w Wiśniewie


Comments are closed.