Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią covid 19 rozpoczęcie roku  szkolnego odbędzie się dnia 01.09.2021r. z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa wynikających
z reżimu sanitarnego na sali gimnastycznej, wg. poniższego harmonogramu:

– oddział przedszkolny: 8.00 – 8.15

– klasa I  8.20 – 8.35

– klasy: II + III:      8.40 – 8.50

UWAGA!
W klasach młodszych i oddziale przedszkolnym w dalszej kolejności przewiduje się spotkanie informacyjne z wychowawcami (plany zajęć, podręczniki, ćwiczenia, składka ubezpieczeniowa, informacje o zapisach na zajęcia świetlicowe, obiady itp.). Dopuszcza się możliwość pobytu na sali gimnastycznej jednego z rodziców dzieci przedszkolnych i klasy pierwszej.

– klasy: IV + V:  9.00 – 9.15

– klasy:  VII + VIII:       9.25 – 9.40

 

UWAGA!
Przed rozpoczęciem roku szkolnego na sali gimnastycznej przewiduje się spotkanie
z wychowawcami (plany zajęć, podręczniki, ćwiczenia, składka ubezpieczeniowa, informacje o zapisach na obiady).

Rozwóz:  9.45

Dowozy:
Pojazd: Autobus 49 os.

Lp. Godzina Miejsce przystanku
1 07:05 SP nr 3
2 07:10 SP nr 1
3 07:13 Wiśniewa Wyb.
4 07:15 SP Wiśniewa
5 07:20 Kawle
6 07:25 SP Wiśniewa
7 07:40 Iłowo
8 07:45 Radońsk
9 07:50 SP Lutowo
10 07:55 SP Wiśniewa

Pojazd: Autobus 43 os.

Lp. Godzina Miejsce przystanku
1 07:35 Wiśniewka
2 07:40 SP Wiśniewa

 

Przypominamy, że:

* na terenie szkoły może przebywać tylko uczeń zdrowy,

* uczniowie wchodzą/wychodzą do/ze szkoły ustalonymi wejściami, uwzględniając zasadę społecznego dystansu 1,5 m. pomiędzy osobami, zgodnie z poleceniem pracownika dyżurującego,

* w przestrzeniach wspólnych uczniowie zakładają maseczki, w które zaopatrują ich rodzice,

* przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwskazania do stosowania środków dezynfekujących natychmiast myją ponownie ręce mydłem w toalecie,

* udają się na wydzielone miejsce, zgodnie z poleceniem nauczyciela lub pracownika szkoły,

* podczas pobytu w szkole uczniowie zachowują społeczny dystans, unikają dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiśniewie


Comments are closed.