Dni wolne w roku szkolnym

Dni wolne w roku szkolnym

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

  • 31.10.2022 r. – poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych
  • 02.11.2022r. – środa po dniu Wszystkich Świętych
  • 22.12.2022r. – czwartek przed zimową przerwą świąteczna
  • 02.05.2023r. – wtorek Dzień Flagi
  • 23.05.2023 r. – wtorek, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  • 24.05.2023 r. – środa, egzamin ósmoklasisty z matematyki
  • 25.05.2023 r. – czwartek, egzamin ósmoklasisty z języka obcego
  • 09.06.2023r. – piątek po Bożym Ciele