Dni wolne w roku szkolnym

Dni wolne w roku szkolnym

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)  ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 12.11.2021 r. – piątek po Święcie Niepodległości
  • 07.01.2022 r. – piątek po Święcie Trzech Króli
  • 02.05.2022r. – poniedziałek Dzień Flagi RP
  • 24.05.2022 r. – egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego (wtorek)
  • 25.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki (środa)
  • 26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego (czwartek)
  • 17.06.2022 r. – piątek po Bożym Ciele.