Dni wolne w roku szkolnym

Dni wolne w roku szkolnym

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996, 1000 i 1290) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 02.01.2020 r. – 03.01.2020 r.– czwartek i piątek po Nowym Roku
  • 21.04.2020 r. – wtorek, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  • 22.04.2020 r. – środa, egzamin ósmoklasisty z matematyki
  • 23.04.2020 r. – czwartek, egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
  • 12.06.2020 r. – piątek po Bożym Ciele.