Dni wolne w roku szkolnym

Dni wolne w roku szkolnym

Na podstawie § 5. ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)  ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 04.2021 r. – 05.01.2021 r. – poniedziałek i wtorek po Nowym Roku (przed świętem Trzech Króli)
  • 25.05.2021 r. – egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego (wtorek)
  • 26.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki (środa)
  • 27.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego (czwartek)
  • 04.06.20201 r. – piątek po Bożym Ciele.