Projekty i Programy

Projekty i Programy

 

Data uzyskania dotacji

ROK

SZKOLNY 2022-2023

Darczyńca

 

Krótki opis projektu

Programy:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Fundacja Aktywnego RozwojuSkowrońska- Fularczyk- Malinowski, z siedzibą w Bydgoszczy

 

Ministerstwo Sportu i Turystyk

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Otrzymane wsparcie: 4,000,00 zł

 

Zajęcia sportowe dla uczniów klasy III, w ramach projektu „Sportowa Klasa”

 

 Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej pt. ”Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”

 

„Komponenty owocowo – warzywne” ,

„Komponenty mleczne” dla uczniów.

Fundacja ODiTK Gdańsk

Program pilotażowy ze środków Unii Europejskiej.

 

„Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – ASPE”. Od kwietnia b.r. do lutego 2023 r. realizowany jest projekt przeszkolenia i zatrudnienia 2 asystentów dla 2 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zespołem Aspergera.

Kwota wsparcia: 63.434,83 zł

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy Realizacja dodatkowych zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” dla 2 grup po 18 uczniów.
Ministerstwo Edukacji i Nauki Realizacja zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 8 godz. miesięcznie zajęć w okresie wrzesień – grudzień 2022 r.

Otrzymane środki: 3.599,00 zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Program zakupu książek do biblioteki przedszkolnej.

Dotacja: 1.500,00 zł

Gmina Sępólno Krajeńskie Zajęcia sportowe dla uczniów szkół na Hali widowiskowo – sportowej Krajna Arena. Uczniowie szkoły część zajęć sportowych odbywają w Hali widowiskowo – sportowej Krajna Arena.

Koszt wynajmu i dowozów:  3.720,00 zł

Polska Akcja Humanitarna Realizacja projektu dożywiania dzieci w szkole w roku 2022/2023. W ramach programu „Pajacyk” objęto  programem 18 uczniów.

Otrzymane środku: 26 700,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021-2022

Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki

 

Kujawsko- Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy

 

 

W ramach programu Ministra Sportu i Turystyki zrealizowano program  powszechnej nauki pływania – „Umiem pływać”.

 

Realizacja dodatkowych zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” dla 2 grup po 18 uczniów.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Realizacja zakupów pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” – do zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dotacja: 35.000,00 zł

Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” – Ministerstwo Edukacji i Nauki Zakup wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości uczniów tj. m.in. drukarki 3D, długopisów  3D, robotów dla uczniów, pomocy do nauki techniki

Otrzymane środki: 30.000,00 zł

Ministerstwo Cyfryzacji Pozyskanie 25 wysokiej klasy tabletów z roczną usługą mobilnego dostępu do Internetu w ramach rządowego projektu  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w Programie Polska Cyfrowa.

Wartość łączna darowizny 24.300,00 zł

Ministerstwo Cyfryzacji Doprowadzenie sieci światłowodowej do szkoły w szkole w ramach projektu rządowego Polska Cyfrowa .
Ośrodek Pomocy Społecznej Realizacja projektu OPS w Sępólnie Kraj. „Otwórz oczy – nie daj się przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie  – część 2”.
Urząd Marszałkowski w Toruniu Realizacja projektu „Kompetencje kluczem do przyszłości – edycja II”

Projekt objął zajęcia dla kilku grup uczniów oraz dla nauczycieli. Realizowane były zajęcia: rozwijające kompetencje kluczowe z przedmiotów mat.-przyr., językowe – w tym zakończone egzaminem, z robotyki i programowania, zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia wsparcia potencjału ucznia i dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć.

Otrzymane wsparcie ogółem ok. 130.000,00 zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki Dodatkowe zajęcia utrwalające i wyrównujące po okresie nauki zdalnej w klasach IV – VIII.

Dotacja:  4.200,00 zł

Gmina Sępólno Krajeńskie Zajęcia dodatkowe w szkole w ramach „Grantu Oświatowego Gminy Sępólno Krajeńskie”.
Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

 

 

 

Polska Akcja Humanitarna

Realizacja zajęć wspomagających z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki po powrocie uczniów z nauki zdalnej po pandemii.

Łączna liczba zajęć sfinansowanych dodatkowo przez MEiN w kl. IV – VIII  – 75 godzin.

 

Realizacja dożywiania dzieci w szkole w roku  szk.2021/2022. W ramach „ Pajacyk” objęto  15 uczniów programem.

Otrzymane środku: 24.570,00 zł

ROK SZKOLNY 2020-2021  

Gmina Sępólno Krajeńskie

 

 

Realizacja części zajęć sportowych dla uczniów szkoły na Hali widowiskowo – sportowej Krajna Arena.

Dotacja Gminy: 3.600,00 zł

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy Realizacja dodatkowych zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” dla 2 grup po 15 uczniów.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Realizacja programów:  „Mleko i produkty mleczne”  oraz Owoce w szkole”  dla wszystkich uczniów szkoły.
Polska Akcja Humanitarna Realizacja dożywiania dzieci w szkole w roku 2020/2021. W ramach programu „ Pajacyk” objęto 10 uczniów programem.

Otrzymane środku: 14.480,00 zł

Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki W ramach programu Ministra Sportu i Turystyki realizowano program „Umiem pływać” – powszechnej nauki pływania dla grupy 15 uczniów z klas I – III.

 

ROK SZKOLNY 2019-2020 Fundacja „Polsat” Nieodpłatne przekazanie dla szkoły w ramach wsparcia nauki zdalnej  z Fundacji Polsat  8 drukarek  laserowych

Wartość doposażenia: 7.004,00 zł

Rządowy Program MEN „Zdalna Szkoła II” – 2020 r. Realizacja projektu „Zdalna Szkoła II– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”: zakup 8 notebooków  z torbami, myszkami, oprogramowaniem dla szkoły, do zdalnej nauki.

Wartość doposażenia: 11.343,92 zł

Rządowy Program MEN „Zdalna Szkoła I ” – 2020 r. Realizacja projektu „Zdalna Szkoła I– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”: zakup 11 notebooków z torbami, myszkami, oprogramowaniem dla szkoły, do zdalnej nauki.

Wartość doposażenia: 15.410,78 zł

Ministerstwo Cyfryzacji Instalacja wewnętrznej sieci światłowodowej w szkole w ramach projektu rządowego Polska Cyfrowa
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Realizacja projektu „Kompetencje kluczem do przyszłości”:

– prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów w zakresie: zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, zajęć rewalidacyjnych, zajęć w ramach doradztwa zawodowego i umiejętności kluczowych, nauki szybkiego uczenia się, zajęć szachowych oraz dla grupy najmłodszej kl. I – III zajęcia z programowania.

Koszt zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć: ok. 40.000,00 zł

Gmina Sępólno Krajeńskie Uczniowie szkoły część zajęć sportowych odbywają w Hali widowiskowo – sportowej Krajna Arena.

Dotacja Gminy: 5.186,00 zł

Polska Akcja Humanitarna Realizacja dożywiania dzieci w szkole w roku 2019/2020. W ramach programu „Pajacyk” objęto 10 uczniów programem.

Otrzymane środku: 13.500,00 zł

Agencja Rynku Rolnego Programy  „Mleko w szkole”  – kl. I-V, „Owoce w szkole” – kl. i -V
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy Realizacja dodatkowych zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” dla 2 grup po 15 uczniów.
Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki W ramach programu Ministra Sportu i Turystyki realizowanie programu „Umiem pływać” – powszechnej nauki pływania realizowano bezpłatne zajęcia nauki pływania na basenie w Chojnicach dla 15 osobowej grupy dzieci klas I-III.
Ministerstwo Edukacji Narodowej W ramach części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach oświatowych zakupiono podstawowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć z biologii, chemii, fizyki i geografii.

Otrzymane środki: 61.935,00 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej Dofinansowanie z rezerwy MEN z tytułu dofinansowania zakupu wyposażenia do zaadaptowanego pomieszczenia do nauki.

Kwota wsparcia: 10.000,00 zł

ROK SZKOLNY 2018-2019 Polska Akcja Humanitarna  

Realizacja projektu dożywiania dzieci w szkole w roku 2018/2019. W ramach programu „Pajacyk” objęto 10 uczniów programem.

Otrzymane środku: 11.570,00 zł

Agencja Rynku Rolnego Programy  „Mleko w szkole”  – kl. I-VI, „Owoce w szkole” – kl. i -III
Gmina Sępólno Krajeńskie Uczniowie szkoły część zajęć sportowych odbywają w Hali widowiskowo – sportowej Krajna Arena.

Koszt wynajmu pomieszczeń oraz dowozów  zaplanowano w wysokości 4.548,00zł.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy Realizacja dodatkowych zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” dla 2 grup – łącznie 30 uczniów.
ROK SZKOLNY 2017-2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Rządowy Program „Aktywna tablica” na zakup  zestawu tablicy interaktywnej z laptopem, głośnikami, oprogramowaniem.

Otrzymana dotacja: 15.000,00 zł

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (dotacja celowa z budżetu państwa) Dotacja celowa na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

Otrzymana dotacja: 6.600,00 zł

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (dotacja celowa z budżetu państwa) W związku z nawałnicą, jaka przeszła nad Gminą Sępólno Krajeńskie w 2017 r. wypłacono zasiłki losowe dla uczniów z rodzin dotkniętych nawałnicą w kwocie 500 zł lub 1000 zł/ucznia.
. Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom dotkniętych nawałnicami w roku 2017 MEN W ramach realizacji programu na terenie szkoły zorganizowano dodatkowe zajęcia terapeutyczno – edukacyjne dla dzieci pokrzywdzonych w nawałnicy.

W ramach programu zakupiono także pomoce dydaktyczne do zajęć oraz zakupiono posiłki dla dzieci biorących udział w zajęciach.

Otrzymane środki: 2.000,00 zł

MSWiA Pomoc finansowa szkołom dotkniętym nawałnicą

Otrzymane środki: 18.263,00 zł

Ubezpieczalnia Odszkodowanie  po nawałnicy

Otrzymane środki:1.292,00 zł

Wojewoda Kujawsko – Pomorski i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (dotacja celowa z budżetu państwa) Dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2017 w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wsparcie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Otrzymane środki: 4.000,00 zł

Gmina Sępólno Krajeńskie Zajęcia sportowe dla uczniów szkół na hali widowiskowo – sportowej Krajna Arena. Uczniowie szkoły realizowali tam część zajęć sportowych

Koszt wynajmu pomieszczeń oraz dowozów  zaplanowano w wysokości 5.665,00zł.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy Realizacja całorocznych dodatkowych zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” dla 2 grup (łącznie 30 uczniów).
Agencja Rynku Rolnego Programy  „Mleko w szkole”  – kl. I-VI, „Owoce w szkole” – kl. i -III
ROK SZKOLNY 2017-2018 Polska Akcja Humanitarna Realizacja projektu dożywiania dzieci w szkole w roku 2017/2018. W ramach akcji objęto 10 uczniów programem.

Otrzymane środku: 10.920,00 zł

MEN Rządowy program zakupu tablic interaktywnych dla szkół. Zakupiono 1 zestaw interaktywny.

Dotacja: 6.500,00 zł

 

ROK SZKOLNY 2016-2017 MEN Rządowy program wsparcia bibliotek szkolnych.

Dotacja: 2.480,00 zł

Agencja Rynku Rolnego Bezpłatna dostawa kilkuset kilogramów jabłek dla uczniów szkoły.
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy Realizacja dodatkowych zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” dla 2 grup uczniów.
Agencja Rynku Rolnego Programy  „Mleko w szkole”  – kl. I-VI, „Owoce w szkole” – kl. I -III
Polska Akcja Humanitarna Realizacja projektu dożywiania dzieci w szkole w roku 2016/2017. W ramach akcji objęto 10 uczniów programem.

Otrzymane środku: 8 500,00 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej W ramach częściowej oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacji pozyskano środki finansowe zakupiono pomoce dydaktyczne.

Otrzymane środki: 2.000,00 zł

ROK SZKOLNY 2015-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Dofinansowanie programu profilaktycznego „Bezpieczne Wakacje” – dotyczące bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

Otrzymane środki: 1.199,40 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt „Ogródki dendrologiczne – utworzenie nowych i uzupełnienie istniejących wraz z oznakowaniem gatunków drzew i krzewów”.

W ramach projektu szkoła pozyskała drzewka i krzewy na utworzenie ogródka dendrologicznego na terenie szkoły. Ponadto zawieszono kilkanaście budek lęgowych dla ptaków.

Dotacja: 3.500,00 zł

Agencja Rynku Rolnego Programy  „Mleko w szkole”  – kl. I-VI, „Owoce w szkole” – kl. i -III
Polska Akcja Humanitarna Realizacja projektu dożywiania dzieci w szkole w roku 2015/2016. W ramach programu „Pajacyk” objęto 10 uczniów programem.

Otrzymane środku: 8.500,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Cyfrowa Platforma Edukacyjna dla szkół podstawowych. Nauczyciele i ich uczniowie, oprócz nowoczesnego sprzętu w każdej klasie, mają zapewniony stały dostęp internetowy do interaktywnych materiałów edukacyjnych, bazy zasobów dydaktycznych, systemu edukacji wirtualnej.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

W ramach projektu szkoła pozyskała 3 zestawy tablic interaktywnych dla klas IV – VI o łącznej wartości 38.405,52 zł.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Pozyskano fundusze na zakup pomocy dydaktycznych w  ramach części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

Otrzymane środki: 9.000,00 zł

ROK SZKOLNY 2014-2015 Fundusze z rezerwy MEN Zakup wyposażenia na stołówkę szkolną.

Otrzymane środki: 7.000,00 zł

Agencja Rynku Rolnego Programy  „Mleko w szkole”  – kl. I-VI, „Owoce w szkole” – kl. I -III
Polska Akcja Humanitarna Realizacja projektu dożywiania dzieci w szkole w roku 2014/2015. W ramach akcji objęto 10 uczniów programem.

Otrzymane środku 8.500,00 zł

Gmina Sępólno Krajeńskie W ramach tzw. „Grantu Oświatowego Gminy Sępólno Kraj.” uczniowie przez cały rok szkolny uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, których celem było  poszerzenie wiedzy, rozwój zainteresowań i odkrycie talentów. 
Fundusze z rezerwy MEN Wsparcie z rezerwy MEN dla klasy I, w której są 6 –latki.

Kwota wsparcia: 6.250,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. Dofinansowanie programu profilaktycznego „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

W ramach działań profilaktycznych odbędą się zajęcia dodatkowe, konkursy plastyczne. Podsumowaniem działań będzie dzień pn. „Droga do bezpieczeństwa”. 

Otrzymana kwota: 1.000,00 zł

 

ROK SZKOLNY 2013-2014 Fundusze z rezerwy MEN Fundusze na doposażenie świetlic szkolnych – zakup mebli i pomocy dydaktycznych.

Otrzymane środki: 10.000.,00 zł

Urząd Marszałkowski – projekt Unijny Projekt „Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Kraj.” – pozyskanie funduszy na pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych w klasach I – III. Zajęcia w szkole realizowane były dodatkowo w ramach „Grantu oświatowego Gminy Sępólno Kr.”.

Szkoła otrzymała dotację w wysokości 25.166,10 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” szkoła otrzymała doposażenie do punktu wydawania posiłków.
Agencja Rynku Rolnego Programy  „Mleko w szkole”  – kl. I-VI, „Owoce w szkole” – kl. i -III
Polska Akcja Humanitarna Realizacja projektu dożywiania dzieci w szkole w roku 2013/2014.
Gmina Sępólno Krajeńskie W ramach tzw. „Grantu Oświatowego Gminy Sępólno Kraj.” uczniowie przez cały rok szkolny uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, których celem było poszerzenie wiedzy, rozwój zainteresowań i odkrycie talentów.
Gmina Sępólno Krajeńskie

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Dokończenie termomodernizacji budynku głównego z wykonaniem elewacji oraz wymianą parapetów i rur spustowych (Ściana frontowa).

Wartość zadania: 9.550 zł

ROK SZKOLNY 2011-2012 Gmina Sępólno Krajeńskie W ramach tzw. „Grantu Oświatowego Gminy Sępólno Kraj.” uczniowie przez cały rok szkolny uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, których celem było poszerzenie wiedzy, rozwój zainteresowań i odkrycie talentów.
Polska Akcja Humanitarna Realizacja projektu dożywiania dzieci w szkole w roku 2011/2012.
Gmina Sępólno Krajeńskie przy współfinansowaniu z budżetu Szkoły Podstawowej w Wiśniewie Termomodernizację dachu budynku głównego z wymianą rynien

Koszt: 28.000,00 zł

ROK SZKOLNY 2010-2011  

PFRON

Projekt „Uczeń na wsi”

Projekt realizowany był od kwietnia 2008r. do czerwca 2010r. Finansowany był ze środków PFRON. Skierowany był do uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wiejskich. Stanowił pomoc finansową w zdobyciu wykształcenia. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogli otrzymać wsparcie w wys. do 2 tys. zł/rok, zaś uczniowie szkół zawodowych i średnich w wys. do 3 tys. zł/rok. Projekt zakończył się w czerwcu 2010r.
Polska Akcja Humanitarna Realizacja projektu dożywiania dzieci w szkole w roku 2010/2011.
Zadanie realizowane w ramach własnych.

Zajęcia statutowe realizowane w ramach obowiązku określonego w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela.

Od września 2010 r. każdy nauczyciel, zatrudniony w pełnym wymiarze godzin w szkole , ma obowiązek realizacji 2 godzin zajęć tygodniowo z przeznaczeniem na zajęcia świetlicowe, wyrównawcze, rozwijające i inne realizowane bezpośrednio z uczniami. Dokumentowanie zajęć odbywa się w dziennikach zajęć dodatkowych. Obowiązek ten realizowany jest również w naszych placówkach.
Gmina Sępólno Krajeńskie

„Grant oświatowy Gminy Sępólno Krajeńskie”.

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowane we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy Sępólno Krajeńskie w wymiarze 15 godzin/etat w okresie wrzesień – grudzień 2010r. Kontynuacja rozwiązania z poprzedniego roku .
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Projekt konkursowy: „Wiem i potrafię – II edycja”.

Projekt realizowany we wszystkich klasach szkół podstawowych (z wyłączeniem klas VI) oraz klasach I-III gimnazjów naszej Gminy. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminami Powiatu Sępoleńskiego przy koordynacji Starostwa Powiatowego. Zajęcia realizowane były od października 2010r. do czerwca 2011r. Zajęcia realizowane  w projekcie to m.in.: zajęcia językowe (j.obce) 120 i 60 godzinne, zajęcia rozwijające z przedmiotów mat. – przyr. i z przedmiotów humanistycznych (60g.), zajęcia wyrównawcze (30g.), zajęcia psychologiczne. Liczba beneficjentów ok. 80. Niektóre zajęcia były wsparte techniką e-learningu. Uczniowie otrzymali podręczniki, zeszyty ćwiczeń, drobne materiały biurowe. Odwożeno uczniów do domu po zajęciach.

Wartość projektu dla szkoły ok. 40 tys. zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Projekt  9.1.2 „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”

W roku szkolnym 2010/2011  uczestniczyli w projekcie uczniowie klasy VI. Projekt obejmował zajęcia rozwijające, wyrównawcze oraz wsparcie psychologiczne.  Celem zajęć było podnoszenie umiejętności kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa kompetencji uczniów, którzy przystąpią do sprawdzaniu zewnętrznego – szóstoklasistów. Zajęcia odbywały się w II blokach: matematyczno – przyrodniczym oraz językowym.
 

ROK SZKOLNY 2009-2010

 
Urząd Marszałkowski w Toruniu przy współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt „e- edukacja”

 

 

Polska Akcja Humanitarna

Wyposażenie kl. I-III szkoły w 3 zestawy tablic interaktywnych z laptopami, wizualizerem i oprogramowaniem . Montaż, okablowanie. Dostęp do portalu edukacyjnego zawierającego scenariusze lekcji, treści edukacyjne, część społecznościową.

Otrzymane środku: 39.000,00 zł

 

Realizacja projektu dożywiania dzieci w szkole w roku 2009/2010.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie wspólnie ze Stowarzyszeniem przyszkolnym „Szansa dla Wsi” od 2000 roku pozyskiwała na drodze otwartych konkursów ogólnopolskich środki zewnętrzne na działalność statutową

Na bogatą dokumentację dotyczącą realizacji programów i projektów o charakterze edukacyjno – wychowawczym złożyły się m.in. artykuły prasowe i materiał fotograficzny. Oto niektóre z nich…

 


Comments are closed.