Z historii szkoły

Z historii szkoły

Nazwa wsi Wiśniewa pojawiła się po raz pierwszy w źródłach w roku 1412 jako Wiszniowo, potem Wisniewka maior, Wiszniowa, Wiśniowa, Wiszniewo. Wszystkie te nazwy pochodzą od słowa ‚wiśnia’. Wiśniewa leży na południowy zachód od Sępólna. W świetle protokołu Komisji Klasyfikacyjnej z dnia 22 marca 1773 r. Wiśniewa była własnością hrabiego von Potulickiego z Więcborka. Te informacje posiadamy dzięki wnikliwym badaniom historyka z Kamienia Pana mgr Jana Dorawy. Szkoła w Wiśniewie została założona już w 1772r. Po wojnie reaktywowano ją w…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Wiśniewa i okolice

Wiśniewa i okolice

Wiśniewa to mała miejscowość położona w gminie Sępólno Krajeńskie, na północnym krańcu województwa kujawsko-pomorskiego. Jak czytamy w gminnych publikacjach internetowych w tej części Krajny możemy mówić o bardzo wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, które zachowujemy dla przyszłych pokoleń poprzez: – park krajobrazowy, – dwa rezerwaty przyrody, – zespół przyrodniczo-krajobrazowy, – użytki ekologiczne, – pomniki przyrody. Trudno się dziwić temu opiekuńczemu podejściu do tutejszego krajobrazu gdyż mało, kto jest obojętnym na jego walory. W obrębie powiatu znajdują się bowiem 63 jeziora, lasy…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Partnerzy

Partnerzy

GŁÓWNI PARTNERZY W REALIZACJI ZADAŃ: Samorząd Gminny w Sępólnie Kr. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Rady Sołeckie wsi: Wiśniewa, Kawle, Wiśniewka Koło Gospodyń Wiejskich z Wiśniewy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Powiatowa Komenda Policji w Sępólnie Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Sępólnie Kr. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kr. Biblioteka Rejonowa w Sępólnie Kr. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie: programy – ,,Szkoła-Uczeń-Środowisko-Integracja” ,,Świat przyrody moim wewnętrznym światem’’, „Godzina Tysiąclecia-Świat otwiera się przede mną”, „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich”,…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Osiągnięcia uczniów

Osiągnięcia uczniów

ROK SZKOLNY 2023/2024 semestr I   ROK SZKOLNY 2022/2023 semestr I Semestr II   ROK SZKOLNY 2021/2022 semestr I semestr II ROK SZKOLNY 2020/2021 semestr I semestr II ROK SZKOLNY 2019/2020 semestr I semestr II ROK SZKOLNY 2018/2019 semestr I semestr II ROK SZKOLNY 2017/2018 semestr I semestr II ROK SZKOLNY 2016/2017 semestr I semestr II ROK SZKOLNY 2015/2016  semestr I semestr II ROK SZKOLNY 2014/2015 semestr I semestr II ROK SZKOLNY 2013/2014 semestr I semestr II ROK SZKOLNY 2012/2013…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej