Oferta Szkoły

Oferta Szkoły

CELE:
Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: prawda, uczciwość, mądrość, szczęście i partnerstwo. W pracy pedagogicznej zmierzamy ku temu, by absolwent naszej szkoły miał świadomość przynależności społecznej, regionalnej; był odpowiedzialny za podejmowanie przez siebie decyzje; wrażliwy na zło i krzywdę; wyposażony w wiedzę i umiejętności ułatwiające mu osiąganie sukcesu na dalszych etapach kształcenia i start w dorosłe życie.

 

Dbamy o:

 • harmonijny rozwój każdego ucznia uwzględniający jego indywidualne predyspozycje i możliwości,
 • dobre przygotowanie merytoryczne uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym,
 • wysoki poziom usług edukacyjnych opartych na nowoczesnych metodach nauczania, wyzwalających innowacyjność i kreatywność,
 • promowanie systemu humanistycznych imponderabiliów oraz otwartej postawy wobec ludzi i świata,
 • właściwe relacje między uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 

OFERTA:

 • kształcenie językowe w zakresie rozszerzonego języka angielskiego w klasach I – III, w oparciu o program autorski,
 • edukację informatyczną z wykorzystaniem laptopów, tabletów, robotów edukacyjnych, dronów, drukarki 3D i nowoczesnych tablic interaktywnych,
 • lekcje oparte na atrakcyjnych metodach nauczania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
 • realizacja zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI z wykorzystaniem programu autorskiego „Piłka nożna – sport dla każdego oraz uczestnictwo w zajęciach szkółki piłkarskiej „Junior+” i „Lekkoatletyka dla smyka”,
 • udział w zróżnicowanych formach zajęć pozalekcyjnych, kształtujących twórczą aktywność dziecka w różnych zakresach, dających mu szansę zaspokojenia potrzeby sukcesu i uznania, a także wyrównujących braki edukacyjne, także w ramach projektów unijnych,
 • uczestnictwo w ciekawych modyfikacjach programowych oraz w innowacjach dydaktycznych w obrębie kształcenia ekologicznego,
 • atrakcyjne, wycieczki edukacyjne, na których umiejętnie łączymy edukację z zabawą,
 • ciekawe zajęcia sportowo – rekreacyjne i badawcze w obrębie nowoczesnego kompleksu sportowego, tzw. ścieżki zdrowia oraz Zielonej Szkoły,
 • uczestnictwo w zajęciach świetlicowe do godziny 16.00,
 • bezpieczny pobyt w szkole, bez przemocy i agresji,
 • naukę w systemie jednozmianowym, gwarantującą stały rytm dnia dostosowany do czasu najwyższej wydajności intelektualnej dziecka,
 • bezpłatny dowóz uczniów do szkoły i do domu.

 

 

EFEKTY:

 

 • tytuły i certyfikaty ogólnopolskie:
  • III miejsce w wojewódzkiej edycji ogólnopolskiego konkursu MEN: „Mam 6 lat”,
  • tytuł finalisty konkursu „Mam 6 lat”,
  • ogólnopolski tytuł MEN dla szkoły: „Szkoła przyjazna dla sześciolatka” (2012 r.),
  • „Najbardziej zaangażowana społecznie szkoła w Polsce w roku 2008” (nadany przez UNICEF POLSKA),
  • „Społecznie zaangażowana placówka w roku 2011/2012” (nadany przez UNICEF POLSKA),
  • „Szkoła Humanitarna w roku 2010/ 2011” (nadany przez PAH),
  • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2015/2016 za udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej ”Mali uczniowie idą do szkoły”,
  • Certyfikat za udział w Kujawsko-  Pomorskiej akcji „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”,
  • Certyfikat ogólnopolski „Chronimy Dzieci” przyznawany w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
  • oraz inne certyfikaty wynikające z realizacji bieżących programów i projektów ogólnopolskich.

 

 • osiągnięcia:
  • wyniki sprawdzianu zewnętrznego na poziomie powyżej średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej,
  • liczne, powtarzające się osiągnięcia naszych uczniów na szczeblach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
  • uzyskiwanie wysokich wyników potwierdzonych zewnętrznym certyfikatem TGLS SMART of English Certificate Global Level:A2.

 

 • nasze sukcesy prezentowane były m.in. w ogólnopolskich sieciach radiowych RMF FM, BIS oraz kilkakrotnie w regionalnej rozgłośni WEEKEND, w gdańskiej i bydgoskiej telewizji regionalnej, TVP3 Kurierze ogólnopolskim oraz gazetach regionalnych i lokalnych,
 • wzięliśmy udział w nagraniu telewizyjnego serialu ekologicznego „Tańczę, śpiewam, recytuję, ekologią się raduję!”,
 • gościliśmy Wiceministra Edukacji Narodowej w naszej szkole.