Rekrutacja

Rekrutacja

WYBIERAJĄC SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W WIŚNIEWIE, zapewnisz swojemu dziecku:

 • kształcenie językowe w zakresie rozszerzonego języka angielskiego w klasach I – III, w oparciu o program autorski,
 • edukację informatyczną z wykorzystaniem Internetu, nowoczesnych tablic interaktywnych, zestawu robotów z tabletami, dronów, drukarki 3D,
 • realizację zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII z wykorzystaniem programu autorskiego „Piłka nożna – sport dla każdego”,
 • ciekawe zajęcia dodatkowe:
 • sportowe, w tym szkółka piłkarska „Junior +”, „Lekkoatletyka dla smyka”,
 • kodowanie i programowanie z wykorzystaniem różnych typów robotów i tabletów,
 • zespół rytmiczno- taneczny,
 • rozwijające z j. angielskiego,
 • wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych,
 • warsztaty przyrodnicze o charakterze badawczym,
 • artystyczne,
 • dostosowane do grup przedszkolnych – doskonalące i rozwijające koordynację wzrokowo- – ruchową, motorykę dużą i małą, sprzyjające rozwojowi inteligencji wielorakich i inne.
 • uczestnictwo w zajęciach świetlicowych do godziny 16.00,
 • wycieczki klasowe, szkolne, krajowe i zagraniczne,
 • liczne konkursy wewnątrzszkolne rozwijające zainteresowana i talenty oraz udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, ekologicznych, społecznych i innych o charakterze ogólnopolskim,
 • udział w licznych imprezach organizowanych wspólnie z Radą Rodziców: festynach, rajdach, dodatkowych warsztatach edukacyjnych itp.,
 • bezpieczny pobyt w szkole, bez przemocy i agresji,
 • naukę w systemie jednozmianowym, gwarantującą stały rytm dnia dostosowany do czasu najwyższej wydajności intelektualnej dziecka.

 Więcej informacji o naszej szkole w folderze szkoły – pobierz!!!

Zarządzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Zarzadzenie-Burmistrza Zarządzenie w spr. terminów rekrutacji

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 •  W dniach od 01.02.2024r. do 09.02.2024r. do godziny 15:00 – przyjmowanie w sekretariacie szkoły deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dzieci 4,5,6- letnich oraz przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkołydo klasy pierwszej.
 • W dniach od 19.02.2024r. do 08.03.2024r. do godziny 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego.
 • W dniach od 08.03.2024r. do 11.03.2024r. – prace Komisji Rekrutacyjnej
 • W dniu 12.03.2024r. do godziny 10:00 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.
 • W dniach od 13.03.2024r. do 15.03.2024r. do godziny 15:00 – złożenie pisemnego potwierdzenia przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego/ szkoły.
 • W dniu 19.03.2024r. do godziny 9:00 – opublikowanie w szkole list dzieci przyjętych/ nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego- kontynuacja

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu SP

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie SP