Rekrutacja

Rekrutacja

WYBIERAJĄC SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W WIŚNIEWIE, zapewnisz swojemu dziecku:

  • kształcenie językowe w zakresie rozszerzonego języka angielskiego w klasach I – III;
  • edukację informatyczną z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych tablic interaktywnych;
  • lekcje oparte na atrakcyjnych metodach nauczania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia;
  • udział w zróżnicowanych formach zajęć pozalekcyjnych, kształtujących twórczą aktywność dziecka w różnych zakresach, dających mu szansę zaspokojenia potrzeby sukcesu i uznania, a także wyrównujących braki edukacyjne;
  • uczestnictwo w ciekawych modyfikacjach programowych oraz w innowacjach dydaktycznych w obrębie kształcenia ekologicznego oraz języka angielskiego;
  • atrakcyjne, wycieczki edukacyjne, na których umiejętnie łączymy edukację z zabawą;
  • ciekawe zajęcia sportowo – rekreacyjne i badawcze w obrębie nowoczesnego kompleksu sportowego, tzw. ścieżki zdrowia oraz Zielonej Szkoły;
  • uczestnictwo w zajęciach opieki świetlicowej do godziny 15.00;
  • bezpieczny pobyt w szkole, bez przemocy i agresji;
  • naukę w systemie jednozmianowym, gwarantującą stały rytm dnia dostosowany do czasu najwyższej wydajności intelektualnej dziecka.

Jako jedna z nielicznych szkół w województwie posiadamy państwowy certyfikat jakości nadany przez Kujawsko– Pomorskiego Kuratora Oświaty 

Więcej informacji o naszej szkole w folderze szkoly 2017 – pobierz!!!

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola-oddziału przedszkolnego 2017-18 pobierz!!!

 

Regulamin rekrutacji SP w Wiśniewie 2016_2017