Wiśniewa i okolice

Wiśniewa i okolice

Wiśniewa to mała miejscowość położona w gminie Sępólno Krajeńskie, na północnym krańcu województwa kujawsko-pomorskiego. Jak czytamy w gminnych publikacjach internetowych w tej części Krajny możemy mówić o bardzo wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, które zachowujemy dla przyszłych pokoleń poprzez:
– park krajobrazowy,
– dwa rezerwaty przyrody,
– zespół przyrodniczo-krajobrazowy,
– użytki ekologiczne,
– pomniki przyrody.

Trudno się dziwić temu opiekuńczemu podejściu do tutejszego krajobrazu gdyż mało, kto jest obojętnym na jego walory. W obrębie powiatu znajdują się bowiem 63 jeziora, lasy bukowe, sosnowe i inne, pagórki, równiny, pola uprawne, rzeki, leśne strumienie, śródpolne nasadzenia drzewne, zarośla, oczka wodne i wiele innych urokliwych zjawisk sprzyjających zaspokojeniu przyrodniczej ciekawości i wrażliwości.

Krajna to niezwykły łącznik pomiędzy Pomorzem i Wielkopolską.

Choć znaczna część mieszkańców naszej okolicy przybyła tu dopiero po drugiej wojnie światowej, jednak z biegiem lat ludzie zżyli się z tutejszą przyrodą. Zarówno dawniej jak i teraz wykorzystują ziemię do produkcji rolniczej. Ponadto poszukują nowych możliwości, choćby przez rozwój bazy turystycznej.

Zmierzając do Wiśniewy drogą z Sępólna liczącą 4 kilometry możemy dostrzec w zależności od pory roku uprawy zbóż, plantacje truskawek, porzeczek, leszczyny, wikliny. Lepiej zwolnić nieco prędkość samochodu, bowiem na drodze mogą pojawić się sarny, kuropatwy, zaś wieczorem lub rano sprytne lisy. Wczesną wiosną na pustych polach pokrzykują żurawie, a nadejście jej pełni określa przybycie bocianów, które nawet w sąsiedztwie szkoły uwiły sobie dwa gniazda. Ulubionym rodzinnym zajęciem w okresie lata są kąpiele w jeziorach, zaś jesienią grzybobranie.

Wyglądając przez okna naszej szkoły dostrzeżemy rolnicze zabudowania, łąki, na których pasą się zwierzęta, leśne zagajniki, a także jeden z charakterystycznych elementów wiejskiego krajobrazu: przydrożny krzyż. Nasza szkoła, choć znajduje się na początku Wiśniewy (jadąc od strony Sępólna), to jednak jest niejako centrum wsi, jej życia kulturalnego i społecznego. Zadbany wygląd szkolnego terenu to dowód na gospodarskie podejście do ziemi, a także konkretny przejaw odpowiedzialności nas wszystkich za Krajnę.

tekst: Grzegorz Tomasik

To lubię

Lubię swoją wieś:
zapach bratków,
pięknych kwiatków.

Lubię swoją wieś:
dużo drzew,
ptaków śpiew.

Lubię swoją wieś:
gniazda na słupach bocianie,
w zielonych łąkach baraszkowanie.

Lubię swoją wieś:
dużo słońca i zieleni,
co się w stawie pięknie mieni.

Lubię swoją wieś za to wszystko,
bo to moje najbliższe środowisko.

M. Kowalski, K. Nowaczyk, P. Pinczwski (lat 8) SP Wiśniewa


Comments are closed.