Kadra

Kadra

KADRA NAUCZYCIELI

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela Nauczane przedmioty
1. Strawa Adrianna matematyka, fizyka
2. Burkiewicz Bartosz wychowanie fizyczne, zajęcia rekreacyjne, zajęcia z robotyki,  informatyka
3. Krawczak Wioletta chemia
4. Kabat Weronika wychowanie przedszkolne, świetlica szkolna, zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie dziecka
5. Złotucha Joanna geografia, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
6. Taterewicz Irena religia
7. Stawiak Sylwia j. angielski, pedagog specjalny
8. Agata Dądela kształcenie zintegrowane, rewalidacja, świetlica szkolna, technika, j. polski dla Ukraińców
9. Furmaga Paulina kształcenie zintegrowane, rewalidacja
10. Przybylska Iwona biologia, przyroda
11. Wojtalewicz Hanna historia, j. niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
12. Zabrocka Bożena j. polski, bilbilteka, j. polski dla Ukraińców
13. Zawadzka – Sztandera Iwona kształcenie zintegrowane, plastyka, muzyka, zajęcia rekreacyjne, rewalidacja, zajęcia logopedyczne
14. Zawadzka-Tymecka Aleksandra j. polski, rewalidacja, zajęcia z j. polskiego dla ucznia powracającego z zagranicy