O bezpiecznych feriach w Wiśniewie.

O bezpiecznych feriach w Wiśniewie.

O bezpiecznych feriach w Wiśniewie.

Uczniowie z niecierpliwością czekają na ferie zimowe.  Podczas zajęć statutowych w klasie II i III omówiono zasady, jakimi powinni kierować się piesi i inni uczestnicy ruchu drogowego, aby być bezpiecznym. Dzieci zapoznały się z filmami edukacyjnymi. Zajęcia miały na celu uświadomić konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz w czasie uprawiania sportów zimowych, a także zwrócić uwagę uczniów na zagrożenia wynikajace z braku ostrożności, rozwagi i rozsądku oraz lekceważenia przepisów ruchu drogowego przez pieszych. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali plakaty pt.,, Bezpieczne ferie”.

A. Dądela, P. Furmaga

nauczyciel w SP

w Wiśniewie


Comments are closed.