Akademia Wymiaru Sprawiedliwości :”Mocni w Prawie” na warsztatach w Wiśniewie.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości :”Mocni w Prawie” na warsztatach w Wiśniewie.

Dnia 9 lutego w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbyły się zajęcia z Panem Cezarym Wiśniewskim w ramach projektu edukacyjnego „ Mocni w Prawie”, którego celem jest zwiększenie świadomości prawnej wśród młodzieży. Jednym z priorytetów jest zmiana postrzegania przestępstw uważanych pozornie za nieszkodliwe.

W trakcie spotkania poruszono tematy związane z:

– hierarchią aktów prawnych,

– rolą konstytucji,

– demoralizacją,

– rodzajem przemocy ( phishing, grooming, stalking, spoofing, rozpikanie małoletniego, sprzedaż narkotyków dzieciom i młodzieży).

Uczniowie zapoznali się z przyczynami i konsekwencjami przestępczości. Dzięki uczestnictwu w projekcie będą umieli się wykazać współdziałaniem z właściwymi organami państwa, a przez to świadomie angażować się w życie społeczne.


Comments are closed.