Uczniowie z Wiśniewy laureatami jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”

Uczniowie z Wiśniewy laureatami jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”

Dnia 25 stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbyło się uroczyste podsumowanie jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”. Wręczono dyplomy laureatom oraz wszystkim uczestnikom tej edycji konkursu, która miała miejsce w październiku 2020 r. Uczniowie przystąpili do konkursu z matematyki oraz zintegrowanych sprawności.

Konkurs przedmiotowy z matematyki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I – VIII. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów, zachęcenie ich do rozwijania pasji matematycznych, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwijania nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić młode talenty w tej dziedzinie. Ciekawe zadania i łamigłówki konkursowe dostosowane są do norm programowych poszczególnych klas podstawowych. Olimpiada matematyczna dla szkół podstawowych ma formę testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, w których jest jedna lub kilka prawidłowych odpowiedzi.

Z kolei celem ogólnopolskiego testu zintegrowanych sprawności jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych uczniów klas I-III. Konkurs przeprowadzany jest w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. W zadaniach zamkniętych jedna, dwie lub wiele odpowiedzi może być poprawnych. Testy o różnym stopniu trudności dostosowane są do norm programowych klas I-III szkoły podstawowej.

Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. Za zajęcie:

  • miejsca od I do III – dyplom laureata + nagroda książkowa,
  • miejsca od IV do X – dyplom laureata,
  • miejsca od XI – dyplom uczestnictwa.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

  1. Amelia Cięciwa– laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (I miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (IV miejsce),
  2. Wiktor Pawełek – laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (I miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (X miejsce),
  3. Julian Strawa – laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (VII miejsce).

Pozostali uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

MATEMATYKA

Klasa IV: Mikołaj Kubicki, Jan Łucyszyn, Oskar Woliński, Kornelia Woźniak

Klasa VI: Piotr Telicki, Michał Pawełek, Alicja Leonhard, Agata Krzyżkowska, Marta Knapik, Julia Wirkus

Klasa VII: Zuzanna Płotka, Maciej Basiński

Klasa VIII: Marta Basińska, Michał Telicki, Julianna Knapik, Olga Strawa

 

ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI

Klasa I: Oliwia Jelińska, Julian Strawa, Zuzanna Nowaczyk

Szkolnymi organizatorami konkursów były pani Adrianna Strawa (matematyka w klasach IV- VIII) oraz pani Iwona Zawadzka- Sztandera (matematyka w klasie I, zintegrowane sprawności w klasie I).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursach przedmiotowych. Gratulujemy laureatom i zachęcamy do udziału w sesji wiosennej!

 

 

                                                                                                              Iwona Zawadzka- Sztandera

                                                                                                                         SP Wiśniewa


Comments are closed.