Akcja Narodowego Czytania w Wiśniewie.

Akcja Narodowego Czytania w Wiśniewie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśniewie przystąpili do 12. edycji Narodowego Czytania, która rozpoczęła się w sobotę o godz. 11.00 w warszawskim Ogrodzie Saskim z udziałem pary prezydenckiej: Andrzeja Dudy oraz Agaty Kornhauser-Dudy. Prezydent i pierwsza dama jako pierwsi odczytali fragment tegorocznej lektury, którą była powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – „powieść o nas, o Polakach, stąd właśnie jej piękno, stąd ciekawość, z którą mogą podejść do niej kolejne pokolenia”. Uczniowie z oddziału przedszkolnego i klas młodszych poznali legendę o Janie…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej