Akcja Narodowego Czytania w Wiśniewie.

Akcja Narodowego Czytania w Wiśniewie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśniewie przystąpili do 12. edycji Narodowego Czytania, która rozpoczęła się w sobotę o godz. 11.00 w warszawskim Ogrodzie Saskim z udziałem pary prezydenckiej: Andrzeja Dudy oraz Agaty Kornhauser-Dudy. Prezydent i pierwsza dama jako pierwsi odczytali fragment tegorocznej lektury, którą była powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – „powieść o nas, o Polakach, stąd właśnie jej piękno, stąd ciekawość, z którą mogą podejść do niej kolejne pokolenia”.

Uczniowie z oddziału przedszkolnego i klas młodszych poznali legendę o Janie i Cecylii – protoplastów rodu Bohatyrowiczów, wykonali także konkretyzacje rysunkowe do czytanych partii powieści. Starsi zapoznali się z ogólną tematyką, głównymi bohaterami, ważnymi wątkami i rolą, jaką spełniała powieść w czasach, gdy Polski nie było na mapie Europy i świata.  Czytali i analizowali różnego typu opisy występujące w tekście, w tym nadniemieńskiej przyrody.

Uczestnictwo w akcji Narodowego Czytania pogłębiło wiedzę uczniów o naszej przeszłości, historii i jej wpływie na kolejne pokolenia. Było to też pasjonujące spotkanie z klasyką literatury polskiej.

 


Comments are closed.