Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Wiśniewie.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Wiśniewie.

20 listopada w Szkole Podstawowej w Wiśniewie obchodzono Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to szczególny dzień, w którym uczniowie podejmowali rozmaite aktywności mające na celu upowszechnianie praw dziecka zarówno wśród dzieci młodszych i starszych. Rolą dorosłych jest stanie na straży praw dzieci, a także powinni stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju dzieci. Nasza szkoła przystąpiła także do Międzynarodowego Dnia Dziecka z UNICEF 2023. Na sali gimnastycznej zostały przeprowadzone zajęcia mające na celu przybliżenie zapisów znajdujących się w Konwencji o prawach…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej