Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Wiśniewie.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Wiśniewie.

20 listopada w Szkole Podstawowej w Wiśniewie obchodzono Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to szczególny dzień, w którym uczniowie podejmowali rozmaite aktywności mające na celu upowszechnianie praw dziecka zarówno wśród dzieci młodszych i starszych. Rolą dorosłych jest stanie na straży praw dzieci, a także powinni stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju dzieci.

Nasza szkoła przystąpiła także do Międzynarodowego Dnia Dziecka z UNICEF 2023. Na sali gimnastycznej zostały przeprowadzone zajęcia mające na celu przybliżenie zapisów znajdujących się w Konwencji o prawach dziecka. Tego dnia uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko- jest to kolor symbolizujący solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Uczniowie obejrzeli filmiki edukacyjne przybliżające prawa dziecka „Karolek- obowiązki i praw dziecka” oraz „Wszyscy mamy prawa”, które stały się okazją do przybliżenia praw wszystkich dzieci. Uczniowie klasy II i III zaśpiewali „Piosenkę o prawach dziecka”. Uczniowie klas 0-III otrzymali tematyczne kolorowanki oraz karty pracy. Uczniowie klas IV-VII wykonali plakaty ilustrujące wybrane prawa dziecka.

Paulina Furmaga

nauczyciel w SP

w Wiśniewie


Comments are closed.