Nagrody dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie w konkursie ,, Zapobiegajmy pożarom”

Nagrody dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie w konkursie ,, Zapobiegajmy pożarom”

Dnia 27 listopada 2017 roku w siedzibie OSP w Sępólnie Kr.  miało miejsce uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy zostali wyróżnieni na szczeblu gminnym w konkursie plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom”.

Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Kr. oraz Urząd Miejski w Sępólnie Kr. Celem było zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców amatorów ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, rozwijanie zainteresowań plastycznych, wyrabianie świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, miłości i szacunku do różnych form życia, właściwych postaw wobec przyrody, zapobieganie pożarom i innym klęskom ekologicznym, drogowym.

Na konkurs na szczeblu gminy wpłynęło 225 prac, w czterech kategoriach wiekowych.
W grupie I (przedszkola) oceniono 39 prac, w grupie II (klasy I- III)- 70 prac, w grupie III (klasy IV- VII)- 50 prac, w grupie IV (gimnazjum)- 36 prac. Dla autorów pięciu najlepszych prac w każdej grupie wiekowej przewidziano nagrody rzeczowe oraz udział w konkursie powiatowym.

Wśród nagrodzonych uczniów w I grupie wiekowej znalazła się Izabela Pawełek (młodsza grupa przedszkolna). Opiekunem artystycznym jest pani Krystyna Kałaczyńska. W grupie II
( klasy I- III ) nagrody otrzymali uczniowie klasy I: Katarzyna Kuszyńska i Szymon Barabas.  Opiekunem artystycznym uczniów jest pani Iwona Zawadzka- Sztandera. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

Iwona Zawadzka- Sztandera
SP w Wiśniewie


Comments are closed.