KRUS w Szkole Podstawowej w Wiśniewie opowiada o rodzinie Porażków.

KRUS w Szkole Podstawowej w Wiśniewie opowiada o rodzinie Porażków.

26 marca w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbyło się spotkanie uczniów klas 0-6 z przedstawicielkami KRUS-u. Było ono okazją do porozmawiania o zagrożeniach czyhających na dzieci i dorosłych w różnych sytuacjach życia na wsi. Panie z KRUS–u zaprezentowały przedszkolakom i uczniom film animowany o rodzinie Porażków, a następnie omówiły go analizując z uczniami ryzykowne i niebezpieczne zachowania zabawnej rodzinki. Przedstawicielki KRUS-u kilkakrotnie przypominały, że maszynami, urządzeniami rolniczymi i zwierzętami gospodarskimi powinny zajmować się dorośli, a dzieci powinny uważać i myśleć podczas pomocy i zabawy.

Uczniowie i przedszkolaki poszerzyli swoją wiedzę o bardzo ważne zasady bezpieczeństwa, a przy okazji zostali obdarowani ciekawymi książeczkami, których głównym celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z bezpieczeństwem na terenach wiejskich i pogłębienie wiedzy z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym.
Dziękujemy.

B.Parys
SP w Wiśniewie

   

   

  


Comments are closed.