Szkolne walentynki-rozstrzygnięcie konkursów Wiśniewie.

Szkolne walentynki-rozstrzygnięcie konkursów Wiśniewie.

Z okazji walentynek zorganizowano w Szkole Podstawowej w Wiśniewie  dwa konkursy:  na plakat z symbolami walentynkowymi w j. angielskim dla kl. I-IV oraz test wiedzy o walentynkach dla uczniów kl. V-VIII. Konkurs dla młodszej grupy wiekowej miał za zadanie rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów oraz wzbogacenie zasobu słownictwa w j. angielskim związanego z walentynkami. Polegał on na wykonaniu  własnoręcznie w formacie A3, z wykorzystaniem dowolnych technik, plakatu z symbolami walentynkowymi oraz podpisaniu tych symboli w j. angielskim. Z kolei test wiedzy o walentynkach sprawdzał wiadomości uczniów m.in. nt. historii i pochodzenia tego święta, jego patrona, symboli, obyczajów z nim związanych, itd.

Wśród osób, które wzięły udział w konkursie na najciekawszy plakatach walentynkowy przyznano nagrody następującym osobom:

I miejsce

 • Zofia Szmul-Lemańska kl. II
 • Kornelia Woźniak kl. II

II miejsce

 • Szymon Barabas kl. II

III miejsce

 • Sandra Chorodyńska kl. I
 • Zuzanna Barabas kl. I

A wyróżnieniami nagrodzono:

 • Katarzynę Kuszyńską kl. II
 • Klarę Pyrc kl. I
 • Oliwiera Krzanik kl. II

A oto wyniki testu wiedzy o walentynkach:

I miejsce

 • Wiktoria Czeszewska kl.VII
 • Amelia Materska kl. VI

II miejsce

 • Małgorzata Pankau kl. VIII
 • Szymon Węgierski kl. VII
 • Julia Czajka kl. VI

III miejsce

 • Wojciech Madej kl. VI
 • Kamil Flohr kl. VIII
 • Kamil Pryk kl. VII
 • Zuzanna Płotka kl. V

Wyróżnienia:

 • Agata Biskup kl.VII
 • Jarski kl. VII
 • Mateusz Sprengel kl. VIII
 • Oliwia Kabacińska kl. VIII
 • Weronika Winiecka kl. VIII
 • Zuzanna Sladecka kl. VI

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz skromne upominki ufundowane przez Radę Rodziców oraz wydawnictwo Macmillan. Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Julia Oller-Matuszewska
SP w Wiśniewie


Comments are closed.