Przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego z Więcborka w Wiśniewie.

Przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego z Więcborka w Wiśniewie.

W dniu 1 kwietnia 2019r. gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawicieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Więcborka, którzy przedstawili uczniom klasy VIII ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020. Nasi uczniowie z zaciekawiem wsłuchiwali się w prezentowane informacje, ponieważ muszą podjąć decyzję w sprawie dalszej drogi kształcenia.

 

Wychowawca
Hanna Wojtalewicz


Comments are closed.