Uroczysta akademia w Wiśniewie.

Uroczysta akademia w Wiśniewie.

W piątek, 29 kwietnia 2022 r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Wiśniewie uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia przez Polskę Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy ósmej i siódmej pod kierunkiem p. Adrianny Strawy i p. Sylwii Stawiak przygotowali dla społeczności szkolnej część artystyczną o patriotycznej wymowie.  Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku, recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. Zgormadzeni na sali gimnastycznej uczniowie, zapoznali się z prezentacją multimedialną przedstawiającą symbole narodowe, ich historie oraz  znoszenie dla budowania tożsamości narodowej. Dodatkowo głos w tej sprawie zajęła p. Dyrektor, która podkreśliła wagę wychowania patriotycznego we współczesnych czasach.

 

Konstytucja została uchwalona po burzliwej debacie Sejmu Czteroletniego 3 maja 1791 r. Polska Konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. W ten sposób jak co roku, uczczono
w naszej szkole święto narodowe.

Bartosz Burkiewicz
nauczyciel SP w Wiśniewie


Comments are closed.