W Wiśniewie powstały średniowieczne zamki.

W Wiśniewie powstały średniowieczne zamki.

W ramach lekcji historii na temat epoki średniowiecza uczniowie klasy V SP w Wiśniewie mieli za zadanie wykonać makiety średniowiecznych zamków. Zastosowali różne techniki oraz materiały, pamietając o tym, aby przy tworzeniu zamku zachować elementy architektoniczne charakterystyczne dla budowli z tego okresu. Zamki średniowieczne często otoczone były dwoma pierścieniami murów zwieńczonych basztami w narożach, z wieżą – bramą oraz mostem zwodzonym nad fosą. Ważnym elementem był też barbakan, który był niewielkim, zazwyczaj drewnianym, fortem osłaniającym wejście na most zwodzony.

Do tworzenia makiet zamków uczniowie wykorzystali, m.in. kartony, kamienie, wytłaczanki po jajkach czy piaskowiec. Wszystkie makiety wyglądają imponująco.

W szkole została przygotowana wystawa tych ciekawych prac, do oglądania której serdecznie zapraszamy!

Nauczyciel historii Hanna Wojtalewicz


Comments are closed.