Uczniowie z Wiśniewy laureatami wiosennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”

Uczniowie z Wiśniewy laureatami wiosennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”

W czerwcu 2022 roku organizatorzy ogłosili wyniki wiosennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”. Ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie 46 uczniów przystąpiło do konkursu z matematyki, j. angielskiego oraz zintegrowanych sprawności.

Konkurs przedmiotowy z matematyki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I – VIII. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów, zachęcenie ich do rozwijania pasji matematycznych, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwijania nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić młode talenty w tej dziedzinie. Ciekawe zadania i łamigłówki konkursowe dostosowane są do norm programowych poszczególnych klas podstawowych. Olimpiada matematyczna dla szkół podstawowych ma formę testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, w których jest jedna lub kilka prawidłowych odpowiedzi.

Konkurs przedmiotowy Leon z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych i przedmiotowych posiadanych przez uczniów. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędnych do rozwiązania zadań. Zakres testu dostosowany jest do norm programowych realizowanych w szkołach. Konkurs z języka angielskiego dla szkół podstawowych ma formę testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. W każdym pytaniu może być jedna, dwie lub więcej poprawnych odpowiedzi.

Z kolei celem ogólnopolskiego testu zintegrowanych sprawności jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych uczniów klas I-III. Konkurs przeprowadzany jest w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. W zadaniach zamkniętych jedna, dwie lub wiele odpowiedzi może być poprawnych. Testy o różnym stopniu trudności dostosowane są do norm programowych klas I-III szkoły podstawowej.

Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. Za zajęcie:

 • miejsca od I do III – dyplom laureata + nagroda książkowa,
 • miejsca od IV do X – dyplom laureata,
 • miejsca od XI – dyplom uczestnictwa.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

 1. Corina Porru- laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (III miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (IV miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z j. angielskiego dla klasy I (IV miejsce),
 2. Nadia Majewska- laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (IX miejsce),
 3. Filip Ollik– laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (X miejsce),
 4. Wiktor Basiński– laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (X miejsce),
 5. Wiktor Pawełek– laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy II (VI miejsce),
 6. Amelia Cięciwa- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy II (VIII miejsce),
 7. Emilia Nowaczyk– laureat ogólnopolskiego konkursu z j. angielskiego dla klasy III (IX miejsce),
 8. Mikołaj Szymański– laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy III (X miejsce),
 9. Hubert Szczubiał– laureat ogólnopolskiego konkursu z j. angielskiego dla klasy VIII (X miejsce).

Pozostali uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

MATEMATYKA

Klasa II: Julian Strawa, Oliwia Jelińska, Michał Czapiewski

Klasa III: Emilia Nowaczyk

Klasa IV: Sandra Chorodyńska, Nikola Figat, Paweł Rogowski, Zuzanna Barabas, Miłosz Sznul, Nadia Krzyżkowska, Lena Łucyszyn, Franek Pawełczak, Klara Staśkowiak, Szymon Basiński

Klasa V: Zofia Szmul- Lemańska, Mikołaj Kubicki, Przemysław Tymecki, Oskar Woliński, Jan Łucyszyn, Szymon Barabas

 

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa IV: Hanna Żebrzowska, Sandra Chorodyńska, Nadia Krzyżkowska

Klasa V: Jan Łucyszyn, Oskar Woliński, Przemysław Tymecki

Klasa VII: Michał Pawełek, Julia Wirkus, Alicja Leonhard

Klasa VIII: Zuzanna Płotka, Kinga Przesmycka

 

ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI

Klasa II: Amelia Cięciwa, Wiktor Pawełek, Julian Strawa

Klasa III: Emilia Nowaczyk

 

Szkolnymi organizatorami konkursów były pani Adrianna Strawa (matematyka w klasach IV- VIII), pani Sylwia Stawiak (j. angielski w klasach I-VIII), pani Bernadeta Parys (matematyka w klasie I, zintegrowane sprawności w klasie I) oraz pani  Iwona Zawadzka- Sztandera (matematyka w klasie II, zintegrowane sprawności w klasie II). Funkcję koordynatora ogólnoszkolnego pełniła pani Iwona Zawadzka- Sztandera.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursach przedmiotowych. Gratulujemy laureatom i zachęcamy do udziału w sesji jesiennej nowego roku szkolnego!

                                                                                                              Iwona Zawadzka- Sztandera

                                                                                                                         SP Wiśniewa


Comments are closed.