Informacja

Informacja

Informujemy, że 12.05.2018 r. (sobota) o godzinie 1400 odbędzie się Rajd Rowerowy organizowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie, na trasie: Kawle – Leśnictwo Dąbie (Nowy Dwór). Na trasie rajdu przewidziany jest piknik przy wiacie myśliwskiej w Leśnictwie Dąbie. Dzieci mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką rodziców/osób dorosłych.  Zbiórka na boisku w Kawlach o godz. 13.45.

Koszt udziału w rajdzie wynosi: 10 zł/osoba. Zapisów można dokonywać do 11.05.2018 r., do godz.12.00 u P. A. Strawy (602884248), P. K. Jarskiej (608599596) lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

W imieniu organizatorów:
Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Jarska


Comments are closed.