„Dzień Aktywności Szkolnej” w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

„Dzień Aktywności Szkolnej” w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

6 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbył się jak co roku „Dzień Aktywności Szkolnej” związany ze „Szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym” w zakresie propagowania zdrowego trybu życia i odżywiania oraz wskazania dzieciom możliwości alternatywnego spędzania czasu wolnego, połączony z obchodami Dnia Dziecka. W zaplanowanych działaniach wzięli udział uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Imprezę otworzyła dyrektor szkoły Pani Aleksandra Zawadzka-Tymecka, która przedstawiła najważniejsze osiągnięcia uczniów w okresie ostatnich tygodni, w różnych zakresach aktywności poznawczej, artystycznej i…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej